Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Mogelijkheden uitstel afschaffing IACK en alternatieven

De geplande afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025 staat ter discussie. Staatssecretaris Van Rij geeft in een brief aan de Tweede Kamer vier mogelijkheden om de afschaffing uit te stellen tot 1 januari 2027, eventueel in combinatie met…

Steeds meer mensen krijgen geen volledige AOW

Steeds meer mensen krijgen geen volledige AOW-uitkering. Dit blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Van alle 3,6 miljoen AOW-gerechtigden ontvingen in het afgelopen kwartaal 677.000 individuen geen maximale uitkering. Bijna een tiende van alle AOW-gerechtigden woont buiten Nederland.…

Tweede nota van wijziging Fiscale verzamelwet 2024

In de Fiscale verzamelwet 2024 is voorgesteld om de bewijslast te verzwaren voor de aftrek van giften in natura met een hogere waarde dan € 10.000 (per belastingplichtige) per kalenderjaar. Deze giften zijn vanaf 2024 alleen nog aftrekbaar als deze…

Voorstellen uit de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

De aangekondigde maatregelen in de BOR en DSR aanmerkelijk belang (ab) zijn uiteindelijk in een apart wetsvoorstel opgenomen: het ‘Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024’. Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2024 aan derden verhuurd vastgoed wettelijk aan te merken…

Subsidie voor vergroening maatschappelijk vastgoed mogelijk

Duurzaamheid dringt in toenemende mate ook door in de vastgoedmarkt. De Nederlandse overheid heeft de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gelanceerd om deze beweging te ondersteunen. De DUMAVA is een Nederlandse subsidie, die bijdraagt aan de transitie naar duurzaam maatschappelijk…

Te hoge kosten in rekening gebracht voor beleggingspolissen

Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft volgens het gerechtshof in Den Haag ten onrechte kosten in rekening gebracht bij klanten met een zogenoemde woekerpolis. Dat ging vooral om te hoge ‘eerste kosten’, zoals provisies aan tussenpersonen. Dit gebeurde bij honderdduizenden beleggingspolissen. Door de…

Consultatieronde conceptvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 gestart

Er is een internetconsultatie gestart over een voorstel voor een nieuw box-3-stelsel. Tot 20 oktober 2023 kunnen belangstellenden reageren. Uitgangspunt is dat de werkelijke inkomsten minus kosten worden belast. Daarnaast worden de waardeontwikkelingen minus kosten  jaarlijks in de box-3-heffing betrokken. Is er…

Overige btw-voorstellen Prinsjesdag 2023

Het btw-tarief op bepaalde agrarische goederen en diensten gaat van 9% naar 21%. Dit geldt voor peulvruchten en granen die niet als voedingsmiddel kwalificeren, pootgoed, vee, beetwortelen, land- en tuinbouwzaden, rondhout, stro, veevoeders, vlas en wol, zowel ruw als ongewassen.…

Kennisgroepstandpunt over omzetting ab-verlies in belastingkorting

De Kennisgroep aanmerkelijk belang van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de volgende vraag: kan een verlies uit aanmerkelijk belang (ab-verlies) worden omgezet in een belastingkorting als opnieuw sprake is van een aanmerkelijk belang? De casus was als volgt: een man…