Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Proeftijdontslag 1 dag te laat

Op grond van de wet kan een werkgever tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zolang die niet verstreken is. Dit betekent dat de opzegging de werknemer voor de laatste dag van de proeftijd moet hebben bereikt (de ontvangsttheorie). In deze casus zegt de werkgever niet per direct op, maar pas op een latere datum. De werkgever heeft zich echter verrekend, waardoor de opzegging 1 dag na het verstrijken van de proeftijd plaatsvindt. De rechtbank oordeelt dat de werknemer wist dat de werkgever het dienstverband wilde beëindigen. Dit bleek voldoende uit zijn correspondentie met de werkgever.

Op grond van deze correspondentie mocht de werknemer er niet op vertrouwen dat zijn dienstverband zou worden voortgezet. Dit ondanks het feit dat hij ook nog 1 dag extra had gewerkt.