Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Subsidieregeling verduurzaming mkb heropend

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, maar hebt u geen tijd om u daarin te verdiepen? Sinds 1 april jl. kunt u onder voorwaarden weer subsidie krijgen voor het laten opstellen van een energieadvies op maat en voor de ondersteuning bij…

Forse huurindexering: wat kunt u hiertegen doen?

De meeste huurcontracten (horeca/detailhandel/kantoorruimte) bevatten een bepaling die het mogelijk maakt om de huurprijs jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI). Die loopt soms wel op tot circa 14%. Wilt u weten welke indexeringsdata van…

Gerichte vrijstelling voor gratis gezonde maaltijd toch mogelijk?

In de jaren 2017 en 2018 verstrekte een werkgever gezonde en met een diëtiste afgestemde maaltijden aan haar werknemers. De werkgever wees deze maaltijden aan als een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Deze vrijstelling geldt voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit…

Belastingplannen 2024

Alle in de Voorjaarsnota aangekondigde maatregelen in de BOR en de doorschuifregelingen (DSR) worden opgenomen in het Belastingplan 2024. Dit maakt staatssecretaris Van Rij bekend in de tweede Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van het kabinet die naar de Tweede Kamer is gestuurd.…

Wachttijd pensioendeelname uitzendkrachten afgeschaft

De acht weken wachttijd voor uitzendkrachten en gedetacheerden die willen deelnemen aan de pensioenregeling bij StiPP wordt afgeschaft. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement hiertoe (zie Nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen,…

Minister wil positie onterfde minderjarigen versterken

In een testament kun je bepalen wie jouw erfgenamen zijn. Maar deze testeervrijheid wordt beperkt door de legitieme portie. Kinderen die onterfd zijn, kunnen zich melden bij de executeur of de erfgenamen en hun legitieme portie inroepen. Dat is een…

Rol non-bancaire financiers neemt toe

Uit onafhankelijk onderzoek van Stichting MKB Financiering is gebleken dat de rol van non-bancaire financiers blijft groeien. In 2022 is het totaal aan financiering gegroeid met 21% naar een bedrag van circa € 4 miljard. Maar liefst een op de…

De puzzel van een overnamefinanciering

De waarde van de onderneming is bepaald en – belangrijker nog – het is gekomen tot een prijs. En dan? Dan komt het proces van de centen bij elkaar brengen. Al snel wordt duidelijk dat goodwillfinanciering middels een bancaire financiering…