Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overheid pakt stapeling incassokosten bij termijnbetalingen aan

Per 1 oktober 2024 wordt er een regeling ingevoerd om cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen tegen te gaan. De incassokosten kunnen namelijk behoorlijk de pan uit rijzen wanneer maandelijks een termijn niet wordt betaald. Bij een vordering tot € 266,67 worden de incassokosten maximaal € 40. De nieuwe regels voorkomen kostenstapeling, doordat de schuldeiser (crediteur) bij elke niet betaalde termijn zes maanden moet terugkijken om te bepalen hoeveel incassokosten er in rekening mogen worden gebracht. Om incassokosten in rekening te mogen brengen, moet de crediteur na elke gemiste betaling eerst een geldige 14-dagenbrief versturen.

Heeft de crediteur nagelaten om deze 14-dagenbrief te versturen, dan kunnen er alsnog incassokosten worden gerekend over de onbetaalde termijnen. Wel moet dan eerst alsnog een geldige 14-dagenbrief met alle onbetaalde termijnen naar de debiteur worden verstuurd. Wanneer de debiteur na 14 dagen na ontvangst van deze brief geen betaling heeft gedaan, mogen er incassokosten worden berekend. Deze incassokosten zijn gelijk aan het hoogste bedrag dat verschuldigd zou zijn bij één onbetaalde termijn, mits bij elke termijn een geldige 14-dagenbrief was verstuurd (en ontvangen).

Sinds 1 april 2024 is de Wet Kwaliteit incassodienstverlening van kracht, die mensen met schulden beter beschermt. Deze wet beoogt het ongebreideld stapelen van incassokosten tegen te gaan, om te voorkomen dat mensen met schuldenproblematiek nog dieper in de ellende terechtkomen.