Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Ergernis werkgevers jegens pensioenfondsen

Werkgevers ergeren zich aan de handelwijze van pensioenfondsen. Hier zijn inmiddels ook Kamervragen over gesteld (zie ook Fiscasus Pensioen 2406). Het gaat hierbij over de problemen die ontstaan bij dubbele verplichte aansluiting. Dit komt vooral voor bij fondsen die geen hoofdzakelijkheidscriterium kennen. Minister Schouten heeft de Kamervragen op 27 mei 2024 beantwoord. De rode draad in de antwoorden? Het is aan de sociale partners om de werkingssfeer van hun pensioenfonds te definiëren, maar een goede domeinafbakening is daarbij wel belangrijk.

Een verplicht hoofdzakelijkheidscriterium voor verplichtstelling wil de minister niet. Op een aantal vragen kwam geen antwoord, omdat de informatie voor het kunnen beantwoorden van de vraag bij het ministerie niet bekend was. En zo blijft het in de praktijk voorlopig behelpen…

Tip
Laat als werkgever om de 5 jaar een werkingssfeeronderzoek doen, vooral wanneer de aard van de werkzaamheden in je onderneming in de loop der jaren wijzigt (misschien ook wel door reorganisaties). Het is beter om zelf je pensioenpositie te weten in het verplichtstellingslandschap dan pas in actie te komen na een aansluitbrief van een bedrijfstakpensioenfonds, die vaak ook nog eens 5 jaar teruggaat. Informeer bij je pensioenadviseur van Fiscount naar de wijze waarop je zo’n werkingssfeeronderzoek uitvoert.