Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Turboliquidatie of reguliere ontbinding van een bv?

Een bv die geen baten meer heeft, houdt op te bestaan. Er hoeft dan geen vereffening plaats te vinden; de bv kan met inachtneming van de Tijdelijke Wet Turboliquidatie worden geliquideerd. Dit kan dus ook als er nog schulden zijn. Bij een reguliere ontbinding houdt de bv pas op te bestaan nadat de vereffening (liquidatie) van het vermogen heeft plaatsgevonden. Alle schuldeisers moeten dan worden voldaan, voordat de bv mag verdwijnen. Onder de Tijdelijke Wet Turboliquiditeit zijn schuldeisers beter beschermd dan voorheen.

Turboliquidatie is dus toegestaan wanneer er nog schulden zijn. De nieuwe wet legt de verplichting op dat schuldeisers tijdig en correct moeten worden geïnformeerd. Wordt een turboliquidatie niet juist opgezet, dan kunnen schuldeisers hier mogelijk de dupe van worden. De rechter kan dit aanmerken als onrechtmatig handelen, met persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de bestuurders als mogelijk scenario.

Wil je weten waar je aan moet denken en wat je moet regelen om een turboliquidatie goed te laten verlopen? Fiscount biedt hiervoor het Stappenplan Turboliquidatie aan, dat helder beschrijft welke acties je moet nemen en in welke volgorde. In de Modellenbank vind je daarnaast de Modellen Turboliquidatie om de zaken formeel goed te regelen.