Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overgangsregelingen voor de 30%-regeling?

Sinds 1 januari van dit jaar is de 30%-regeling zowel afgetopt als versoberd. Afgetopt wil hier zeggen dat de ingekomen werknemer met een 30%-beschikking een maximale vergoeding kan krijgen van het salaris conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). Met andere woorden: verdient de werknemer een jaarloon van € 600.000? Dan is sinds dit jaar de maximale onbelaste vergoeding geen 30% van € 600.000 meer, maar maximaal 30% van € 233.000 (WNT-norm 2024), ofwel € 69.900. De versobering houdt de afbouw van de 30% vergoeding in. Over de eerste 20 maanden heeft de werknemer nog recht op een maximale vergoeding van 30%. En daarna?

Over de volgende 20 maanden is de vergoeding maximaal 20%, en over de laatste 20 maanden nog maximaal 10%. Voor sommige werknemers geldt echter een overgangsregeling, die de Kennisgroep nu in een standpunt (KG:041:2024:11) heeft verduidelijkt. Voor de werknemer die de 30% heeft genoten in het loontijdvak dat eindigt op 31 december 2022, moet de aftopping pas per 1 januari 2026 worden toegepast. Voor de versobering geldt dat een werknemer die uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2023 de 30% vergoeding genoot, de versobering niet hoeft toe te passen.
De Kennisgroep geeft in haar standpunt aan dat onder ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, lid 8 Wet Loonbelasting 1964 van toepassing is’ wordt verstaan dat de 30%-regeling toegepast moet zijn.

De overgangsregeling tussen de aftopping en de versobering is daarnaast iets anders gedefinieerd:

  • Bij de aftopping van de vergoeding moet de 30% vergoeding in het laatste loontijdvak (periode 13 of december) van 2022 toegepast zijn.
  • Voor de versobering moet de 30% vergoeding uiterlijk in het laatste loontijdvak zijn genoten. Volgens de Kennisgroep is het voldoende dat de vergoeding in enig tijdvak voor 1 januari 2024 genoten moet zijn.

Is de 30%-beschikking in 2023 binnen 4 maanden na indiensttreding aangevraagd, maar pas in 2024 verkregen? Aangezien de 30% vergoeding al vooruitlopend op het afgeven van de beschikking mag worden toegepast, hoeft de werknemer de beschikking dan niet voor 31 december 2023 in zijn of haar bezit te hebben gehad.