Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Aannemingsovereenkomst kan overeenkomst op afstand zijn!

Een aannemingsovereenkomst kan óók een overeenkomst op afstand zijn. Dit blijkt uit een recente interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Als een aannemingsovereenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand, kunnen de gevolgen groot zijn. Bij een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtnemer namelijk verdergaande informatieverplichtingen. In deze zaak sloot een opdrachtgever een overeenkomst met een aannemer voor het uitvoeren van herstel- en renovatiewerkzaamheden. Vóór het sluiten van deze overeenkomst nam de opdrachtgever met een derde partij in persoon de gehele opdracht door, maar de aannemer zelf was hier niet bij aanwezig. Hoe ging dit verder?

Vervolgens heeft de aannemer, op basis van de informatie die hij van de derde partij heeft ontvangen, digitaal een offerte gemaakt en deze digitaal naar de opdrachtgever gestuurd. De opdrachtgever heeft deze offerte digitaal geaccepteerd.

Overeenkomst op afstand
De rechtbank oordeelde in deze zaak dat er sprake was van een overeenkomst op afstand. De opdrachtgever en de aannemer hebben elkaar namelijk niet in persoon gezien voor het sluiten van de overeenkomst. Hierdoor had de aannemer meer informatieverplichtingen dan wanneer het géén overeenkomst op afstand was. Hij had de opdrachtgever bijvoorbeeld moeten informeren over zijn ontbindingsrecht. Dit heeft hij niet gedaan, waardoor de opdrachtnemer langer de tijd had om de overeenkomst te ontbinden.

Let op: de kwalificatie van een overeenkomst is belangrijk om te ontdekken welk juridisch kader van toepassing is. Helaas wordt hier van tevoren vaak niet over nagedacht.