Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Wie kwalificeert als partner voor pensioen onder de Wtp?

Momenteel bepaalt de pensioenovereenkomst bij welke samenlevingsvormen er sprake is van een partner waarvoor pensioenrechten mogen gelden. Dat kan verschillen per regeling. Onder de Wtp regelt de wet wie partner is. Onder het partnerbegrip valt uiteraard de echtgenoot en de…

Is de accountant nog wel te betalen voor de kleine ondernemer?

De relatie tussen de accountant en de mkb-ondernemer staat onder druk, omdat de accountant door toenemende regeldruk steeds duurder wordt voor de ondernemer. Deze boodschap kwam naar voren tijdens een rondetafelsessie, die de Commissie MKB van de NBA in juni…

Stichting Pensioen Voldoen werft ‘pensioengedupeerden’

“Neem kosteloos deel en claim uw schade!” Daarmee opent de website van de stichting PensioenVoldoen.nl, die een procedure aanspant tegen de Nederlandse staat. Inzet is de compensatie van alle indexatieschade die sinds 2007 is geleden. Zij stellen namelijk dat bij…

Studiekosten van je kind betalen: wel of geen schenkbelasting?

Studeren is duur. Studenten krijgen (nog) geen basisbeurs en kunnen alleen een rentedragende studielening aangaan of ervoor zorgen dat ze een betaalde bijbaan hebben. Menig ouder betaalt daarom (een deel van) de studiekosten van zijn of haar kinderen. Aan de…

Huurder veroorzaakt schade aan het gehuurde! Wat nu?

Als je iets verhuurt aan een derde, wil je dat deze persoon goed met jouw eigendom omgaat. Wanneer de huurder schade veroorzaakt, zal hij of zij deze schade moeten vergoeden. Omdat het moeilijk is om te bewijzen dat de huurder…

Verplichte gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit komt eraan

Vanaf 1 januari 2024 hebben werkgevers met meer dan 100 medewerkers de verplichting om te rapporteren over het zakelijk en woon-werkverkeer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent een handreiking gepubliceerd met informatie over de gegevensverzameling hiervoor. In deze…

Minister informeert over premiedifferentiatie WW

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde de Tweede Kamer in een Kamerbrief over drie onderwerpen met betrekking tot de gedifferentieerde Awf-premie. Hierin deelt ze onder andere mee dat in het geval van meerdere arbeidsomvangen en tijdelijke urenuitbreiding de lage…

Kwaliteit incassobureau beter te controleren per 1 juli 2023

Met de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 juli 2023 wordt het makkelijker om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van incassobureaus. Vanaf deze datum moeten incassobureaus een vergunning hebben om bepaalde diensten uit te mogen voeren, zoals incassodiensten. Ook…

Deadline publicatie gegevens ANBI 2022 nadert

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar financiële gegevens elektronisch publiceren. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus de financiële gegevens over 2022 vóór 1 juli…