Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overige dienstverlening

Investeringsregelingen en subsidie

Voor investeringen die goed zijn voor het milieu gelden aantrekkelijke fiscale regelingen. 

De meest bekende voorbeelden hiervan zijn milieu-investeringaftrek en energie-investeringsaftrek. Wij hebben ruime ervaring met deze en andere subsidieregelingen. 

Reeds vele schippers hebben wij begeleid bij hun aanvraag.

Sociale wetgeving

Naast fiscale wetgeving krijgt de ondernemer ook te maken met sociale wetgeving. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Dubbele kinderbijslag
  • Kinderbijslag voor kinderen van buitenlands personeel
  • Aanvragen van IOAZ-uitkeringen

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering, bedoeld voor mensen met een (relatief) lager inkomen. Op deze manier blijft de verplichte basisverzekering ook voor mensen met een lager inkomen toegankelijk.

De zorgtoeslag wordt aangevraagd bij en uitbetaald door de belastingdienst. In principe heeft iedere Nederlander vanaf 18 jaar met een Nederlandse zorgverzekering recht op zorgtoeslag. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Zoals gezegd is de zorgtoeslag bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Het belastbaar inkomen mag (in 2022) niet hoger zijn dan 
€ 32.000 (alleenstaande)  of € 41.000 (aanvrager met toeslagpartner). Daarboven is er geen recht meer op zorgtoeslag
Ook is de hoogte van het vermogen van belang. Een alleenstaande mag maximaal € 120.000 vermogen hebben en een aanvrager met toeslagpartner (gezamenlijk) € 151.767.

Ieder jaar worden deze bedragen gewijzigd. Als de zorgpremie stijgt, stijgen ook de hoogte en de grenzen voor de zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt door de belastingdienst maandelijks als voorschot uitbetaald.

Voorbeeld: het voorschot van januari 2022 wordt uitbetaald in december 2021 zodat men deze tegemoetkoming heeft ontvangen, vóórdat de zorgpremie betaald moet worden. Als de aangifte over een betreffend jaar is ingediend en de belastingdienst heeft het inkomen vastgesteld dan wordt bekeken of het voorschot te hoog of te laag is geweest. Is het voorschot te laag geweest dan ontvangt men het restant alsnog, is het voorschot te hoog geweest dan moet het teveel ontvangen bedrag terugbetaald worden. 

Zorgtoeslag moet worden aangevraagd, men krijgt die niet automatisch. Als men aan de voorwaarden voor zorgtoeslag blijft voldoen dan verlengt de belastingdienst de toeslag. Die hoeft men dus niet ieder jaar zelf aan te vragen.

Er is wel een uiterste aanvraagtermijn.  De zorgtoeslag kan worden aangevraagd tot 1 september van het volgende kalenderjaar.  De zorgtoeslag voor 2021 kan dus worden aangevraagd tot 1 september 2022.

Indien een belastingplichtige in een uitstelregeling is opgenomen voor het indienen van de aangifte over een willekeurig jaar dan is de uiterste inlevermijn van de aangifte ook de uiterste aanvraagtermijn voor zorgtoeslag.