Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Denk aan de 6-maandstermijn voor oprichting bv

Denk aan de 6-maandstermijn voor oprichting bv Voor de inbreng van een onderneming in een bv kun je je baseren op cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring nodig. Aansluiting bij de…

Tweede Kamer neemt Implementatiewet KOR-richtlijn aan

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet KOR-richtlijn aangenomen. De wet implementeert een EU-richtlijn die het mogelijk maakt dat vanaf 1 januari 2025 een ondernemer in de ene EU-lidstaat gebruik kan maken van de KOR in een andere EU-lidstaat, als die een dergelijke…

Duidelijkheid over STAP-budget in tweede helft 2023

Er is meer duidelijkheid gekomen over hoe het STAP-budget in het tweede deel van 2023 zal worden ingezet. Vanaf 3 juli 2023 start volgens planning de derde aanvraagronde. Het beschikbare budget is echter teruggebracht van € 34 miljoen naar €…

Fitte AOW-er – oplossing voor uw personeelstekort

Met het huidige personeelstekort zouden ervaren, oude medewerkers welkom moeten zijn, zeker als ze nog fit zijn. Maar ondanks de in 2016 ingetreden Wet werken na de AOW-leeftijd – met veel gunstige regelingen voor u als werkgever – heeft de…

Turboliquidatie minder eenvoudig

Een rechtspersoon kan – onder voorwaarden – worden ontbonden zonder dat een vereffening hoeft plaatst te vinden (de turboliquidatie). Dit kan betekenen dat een rechtspersoon van de ene op de andere dag is ontbonden en uitgeschreven. Dat kan vervelend uitpakken…

Leg afspraken vast in managementovereenkomst

Het is van groot belang dat bestuurders hun afspraken vastleggen in een managementovereenkomst. Dit belang werd recent nog maar weer eens aangetoond in de zaak van een familiebedrijf dat werd bestuurd door twee broers: Joris en Jaap. In de managementovereenkomst…