Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Controleer de WOZ-beschikking op juistheid

In februari worden de WOZ-beschikkingen 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) afgegeven. Het is van groot belang om te controleren of deze beschikkingen juist zijn of dat er bezwaar moet worden aangetekend. Recent (18 oktober 2023) halveerde Rechtbank Zeeland-West-Brabant de WOZ-waarde van een…

Nieuwe Europese wetgeving voor crowdfunding

Alle aanbieders van crowdfundingdiensten in Nederland zijn tegenwoordig verplicht om over een zogeheten ECSPR-vergunning te beschikken. Dit volgt uit nieuwe wetgeving die op 10 november 2023 in werking is getreden. Deze regelgeving, onderdeel van de European Crowdfunding Service Providers Regulation…

Mag een werkgever lijfrentepremie betalen voor een werknemer?

Een toenemend aantal werkgevers die geen pensioenregeling hebben maar wel iets willen regelen, kiest voor een loontoeslag ten behoeve van een eigen lijfrente van de werknemer. Om er zeker van te zijn dat de (netto) bijdrage ook voor een oudedagsvoorziening…

Sporten op kosten van de werkgever nog mogelijk?

Sinds de aanscherping vanaf 2022 zijn nog slechts verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. Een dergelijke voorziening moet gericht zijn op risico’s die de arbeid met zich meebrengt. Is het dan niet meer mogelijk dat de werkgever sporten onbelast vergoedt? Neem een…

Ook duurzaamheid: goed zorgen voor je personeel

Duurzaamheid is een heel breed en divers onderwerp, dat ook de relatie werkgever-werknemer (personeelsbeleid) raakt. Het gaat dan onder meer over het welbevinden en de tevredenheid van personeel. Zo heeft de werkgever verplichtingen met betrekking tot ziek personeel, zoals het…

Aanwijzen bij een werknemer met een 30%-regeling

Een kerstpakket is een vrij evident voorbeeld, maar minder voor de hand ligt het aanwijzen bij werknemers met een 30%-regeling. De hoofdregel is dat loon vatbaar is voor eindheffingsloon onder twee voorwaarden. Ten eerste mag het loon niet op individueel…

Conclusie AG Pauwels box-3-heffing naar werkelijk rendement

Advocaat-Generaal Pauwels heeft een analyse opgesteld over het werkelijk behaalde rendement en de ‘Wet rechtsherstel box 3’ (Herstelwet). Deze analyse past hij vervolgens toe op vijf bij de Hoge Raad aanhangige individuele zaken, waarin verschillende aspecten van de box-3-heffing centraal staan. De…

Wat zijn de verschillen tussen MVO en ESG?

Duurzaamheid wordt vaak besproken aan de hand van twee belangrijke concepten: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Environmental, Social and Governance (ESG). Hoewel ze op elkaar lijken, verschillen ze ook op significante wijze van elkaar. MVO richt zich voornamelijk op de…

Niet (tijdig) aanwijzen is een sigaar uit eigen doos!

De ervaring leert dat de WKR aan het begin van het jaar nog even moet worden gedaan. In de meeste gevallen vraagt de salarisadministratie dan aan de financiële administratie welk bedrag moet worden opgegeven in de loonaangifte. De financiële administratie…