Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Proeftijdontslag 1 dag te laat

Op grond van de wet kan een werkgever tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zolang die niet verstreken is. Dit betekent dat de opzegging de werknemer voor de laatste dag van de proeftijd moet hebben bereikt (de…

Past het testament nog wel?

Een recente casus uit de praktijk: Bert, een succesvol ondernemer, heeft een bedrijf met verschillende filialen. Bert is getrouwd, heeft twee zoons en een stiefkind. Een van de filialen heeft hij recentelijk overgedragen aan zijn zoon. Twee andere filialen zijn…

Gerichte vrijstelling voor gezonde maaltijden?

Verstrekte gezonde maaltijden vallen onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen, oordeelde de Hoge Raad recentelijk. Het verstrekken van deze gezonde maaltijden kwam uit de RI&E en het plan van aanpak bij de werkgever in deze casus naar voren. Daarmee was het onderdeel…

Overbruggingslijfrente in eigen beheer

Tot 2006 was de overbruggingslijfrente een fiscaal toegestane lijfrentevorm, naast de tijdelijke oudedagslijfrente en de levenslange oudedagslijfrente. Bij oude stakingswinstlijfrenten en/of FOR-lijfrenten in eigen beheer uit de periode 1992 t/m 2005 kan de lijfrentegerechtigde het tot vandaag de dag gehele…

Stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden

Binnen de betalingsregeling resteert nog € 9,6 miljard aan corona-belastingschulden bij 153.000 bedrijven. Van 54.000 bedrijven is inmiddels de betalingsregeling beëindigd. Zij hebben samen een belastingschuld van € 3,2 miljard. Ondanks de versoepelingen in de betalingsregeling blijkt een deel van…

Pensioenuitkering wordt gekort bij WW-uitkering

Sommige mensen willen al met pensioen voor hun AOW ingaat. Degenen die al een WW-uitkering genieten, moeten wel opletten als ze die keuze serieus overwegen. In de basis zal de pensioenuitkering namelijk in mindering worden gebracht op de WW-uitkering. Zie…

Werken over de grens? Let op de deadline van 1 juli!

Heeft uw organisatie werknemers die over de grens wonen en in Nederland werken? Dan zijn zij in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid. Werkt je werknemer echter voor minimaal 25% in zijn woonland, dan is hij in het woonland verzekerd.…

Subsidie voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren in het mkb

Mkb-ondernemingen die binnen hun onderneming in maatregelen willen investeren om het leren en ontwikkelen onder het personeel te bevorderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB (SLIM). Als mkb-onderneming kun je subsidie aanvragen op één of…

Pensioenfondsen stellen overstap naar nieuw stelsel uit

Pensioenfondsen zijn druk bezig met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch stellen veel pensioenfondsen die overstap uit, omdat het allemaal meer tijd en werk kost dan voorzien. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er nu minder pensioenfondsen verwachten…

Vóór zomerreces meer duidelijkheid over fiscale regels deelauto’s

De Belastingdienst zal vóór de zomer meer duidelijkheid geven over de fiscale regelingen die nu gelden voor deelauto’s. Aan de hand van voorbeeldscenario’s zal worden uitgelegd hoe de fiscale regels uitwerken voor de verschillende vormen van deelautogebruik. Hiervoor is een…