Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Rol non-bancaire financiers neemt toe

Uit onafhankelijk onderzoek van Stichting MKB Financiering is gebleken dat de rol van non-bancaire financiers blijft groeien. In 2022 is het totaal aan financiering gegroeid met 21% naar een bedrag van circa € 4 miljard. Maar liefst een op de…

De puzzel van een overnamefinanciering

De waarde van de onderneming is bepaald en – belangrijker nog – het is gekomen tot een prijs. En dan? Dan komt het proces van de centen bij elkaar brengen. Al snel wordt duidelijk dat goodwillfinanciering middels een bancaire financiering…

Einde rentevastperiode in zicht – wat te doen?

Ondernemers die nu of binnenkort te maken krijgen met een aflopend rentecontract, zullen zeer waarschijnlijk een nieuw rentevoorstel krijgen van hun financier. Dit voorstel ontvangt de ondernemer op zijn vroegst 2 maanden voor de einddatum. De schrik is groot voor…

Uitholling nalatenschap – zegen of vloek?

Een testament, maar ook de wet, biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om de rente van de vordering van de kinderen op de langstlevende bij de verdeling van de nalatenschap vast te stellen tussen 0% en 6%. In de praktijk wordt …

Voorjaarsnota 2023 – BOR moet beter

Minister Kaag van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2023 bekendgemaakt. Daarin kondigt zij aan dat de aftrek specifieke zorgkosten wordt aangepast. De herinvesteringsreserve (HIR) bij staking van een gedeelte van een onderneming als gevolg van overheidsingrijpen wordt verruimd. Hierdoor wordt de HIR toegankelijker…

Vier opties voor een verfijnd forfait box 3 tijdens overbruggingsperiode

Het kabinet maakt vier opties bekend voor een mogelijke verfijning van de categorieën ‘overige bezittingen’ en ‘schulden’ in box 3. De eerste betreft de plaatsing in de categorie ‘banktegoeden’ van aandelen in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en geld…

Hoe makkelijk kun je een commissieovereenkomst opzeggen?

Partijen hebben een overeenkomst gesloten, waarbij de opdrachtnemer (agent) het recht heeft om in een bepaald gebied namens de opdrachtgever zaken te verkopen. Hiervoor ontvangt hij een commissie. Een dergelijke overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar moet worden gezien als een…

Loonkostensubsidies nog vaak onderbenut

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Veel werkgevers maken op dit moment nog steeds onvoldoende gebruik van deze loonkostenvoordelen, zo blijkt…

Wie gaat voor – mijn nieuwe lief of mijn kinderen?

Dat is een vraag, waar veel mensen met een samengesteld gezin voor komen te staan. Je hebt een nieuwe partner, maar je hebt ook kinderen uit je eerdere relatie. Nu kom je een beetje op leeftijd, je hebt wat vermogen…

Extra tijd voor definitieve aanvraag NOW 5 en NOW 6

Voor NOW 5 (7e aanvraagperiode) en NOW 6 (8e aanvraagperiode) moet er voor 3 juni 2023 een definitieve aanvraag worden ingediend. De ondernemer krijgt extra tijd als de accountants- of derdenverklaring nog niet gereed is. Er wordt in dat geval uitstel verleend…