Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Btw-gevolgen bij in- en verkopen in het buitenland

Internationaal handelende ondernemers in- en verkopen niet alleen van en naar Nederland, maar kopen ook steeds frequenter producten in een bepaald land in, om deze meteen lokaal door te verkopen. Daarbij wordt een eventuele btw-plicht niet altijd onderkend! Daarnaast kunnen de btw-gevolgen per EU-lidstaat verschillen. Stel, een Nederlandse handelsondernemer krijgt de mogelijkheid om goederen aan te kopen en door te verkopen binnen één EU-lidstaat. Vervolgens levert de lokaal gevestigde leverancier de goederen rechtstreeks af bij de lokaal gevestigde eindafnemer. Onderken je de juiste btw-gevolgen hierbij?

Het gaat hierbij om een ABC-transactie, met de Nederlandse handelsondernemer als partij B. Vaak volgt de associatie met een intracommunautaire levering en/of wordt de vereenvoudigde ABC-regeling van toepassing geacht. Deze regelingen zijn echter totaal niet van toepassing, omdat er in dit geval geen grensoverschrijdend vervoer plaatsvindt. Het gaat hier om twee handelstransacties, die beide onder de lokale btw-regelgeving vallen. In alle gevallen zal de leverancier btw van de betreffende EU-lidstaat in rekening brengen. Deze voorbelasting komt bij de Nederlandse ondernemer voor teruggaaf in aanmerking, maar de wijze waarop hangt af van de eigen verkoopfactuur. Per EU-lidstaat moet namelijk worden bekeken of de Nederlandse handelsondernemer zelf lokale btw in rekening moet brengen, of dat de lokale btw is verlegd naar de afnemer.

Btw-verleggingsregels verschillen per land!
Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen regels. Zo kent België een verleggingsregeling voor de situatie waarin de leverancier buiten België is gevestigd, maar de afnemer in België. De Nederlandse handelaar hoeft zich niet in België te registreren (en kan de aankoop-btw in Nederland terugvragen met een teruggaafverzoek). Naast België kennen meer EU-lidstaten een dergelijke verleggingsregeling, maar deze kunnen per EU-lidstaat inhoudelijk nog flink verschillen. Let op: hierdoor kan een uitwerking alsnog anders zijn! Dit kan bijvoorbeeld zo zijn in landen die de desbetreffende verleggingsregeling wel kennen, maar deze alleen van toepassing vinden voor ondernemers die daar niet geregistreerd zijn voor de btw. Kent een EU-lidstaat geen lokale verlegging? Dan heeft de Nederlandse handelsondernemer wel een lokaal btw-nummer nodig. Onder dat btw-nummer zal dan een verkoopfactuur moeten worden uitgereikt, waarop de btw tegen het lokale tarief vermeld is. Dit laatste zal van toepassing zijn in een land zoals Duitsland.

Tip
Laat je niet verrassen, wees bedacht op de valkuilen!