Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Standpunt waardering vordering uit finaal verrekenbeding

Voordat er toegekomen wordt aan de verdeling van een nalatenschap, zal eerst de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. Afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt bij het huwelijk, kan de nalatenschap of de langstlevende een vordering of schuld krijgen, bijvoorbeeld bij een finaal verrekenbeding. De vraag die dan opkomt, is hoe je deze vordering moet waarderen. Moet er in dat geval worden uitgegaan van de fiscale waarden, of moet je aansluiten bij de waarde in het economische verkeer?

De Kennisgroep Successiewet (KG:063:2024:7) stelt zich op het standpunt dat een waardering op fiscale grondslagen niet mogelijk is. De specifieke waarderingsvoorschriften van artikel 21 SW gelden alleen als een in dat artikel genoemd goed zelf wordt verkregen. En niet als een vordering wordt verkregen die samenhangt met de waarde van een dergelijk goed. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, maar daar valt de vordering uit een finaal verrekenbeding niet onder. De vraag is overigens of dit erg is? Jouw adviseur kan je daar meer over vertellen.