Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

De langstlevende ouder wordt opgenomen – wat nu?

Moeder is opgenomen in een verzorgingstehuis en een van de kinderen blijft achter in de eigen woning van moeder. Kunnen er in die situatie nog maatregelen worden genomen om de aanstaande afrekening van erfbelasting te matigen? De eerste tegenvraag is dan altijd of moeder nog wilsbekwaam is, dan wel of er een levenstestament is opgesteld. Als aan een daarvan is voldaan, zou aan het kind een huurovereenkomst kunnen worden aangeboden met huurbescherming. Afhankelijk van de hoogte van de huur kan dan bij overlijden een beperkte aftrek wegens leegwaarderatio in aanmerking worden genomen. Maar is dat verstandig en waar moet je dan op letten?

In de eerste plaats is de aftrek wegens de leegwaarderatio sinds 2023 aanzienlijk verlaagd. Voor zover deze nog leidt tot aftrek, geldt deze enkel voor de andere kinderen en niet voor het hurende kind. Ten slotte moeten de andere kinderen beducht zijn voor het effect van de huurbescherming. De kans is uiteraard aanwezig dat het hurende kind hiervan gebruikmaakt en ook na overlijden de woning blijft huren. Is de huur niet al te hoog vastgesteld, mede in verband met de gewenste aftrek bij overlijden, dan is dat voor de andere kinderen na overlijden van moeder een vaststaand gegeven.