Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Aankondiging verruiming mkb-pakket

Het kabinet heeft in overleg met de werkgeversorganisaties enkele aanvullende maatregelen aangekondigd om het mkb te ondersteunen. Zo kunnen mkb-ondernemers in 2023 willekeurig afschrijven over bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover ter zake van de aankoop…

Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld

Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door de registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Dit zijn onder meer mensen die door de FSV-registratie schuldhulpverlening zijn misgelopen of bij wie het risico bestaat dat er…

Vraag btw uit VK tijdig terug

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop ondernemers die vanuit Nederland handeldrijven met het VK de aan Britse ondernemers per saldo betaalde btw…

Experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Het is algemeen bekend dat zelfstandigen uit zichzelf vaak te weinig reserveren voor hun oude dag. Daarom is er in het kader van de Wtp een regeling waarbij zelfstandigen 5 jaar lang bij pensioenfondsen uit hun sector kunnen sparen voor…

Denk alvast na over inhaalruimte pensioentekorten en Wtp

De invoering van de Wtp is weliswaar uitgesteld tot 1 juli 2023, maar er is wel degelijk nu al aanleiding tot het ondernemen van actie. Binnen veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om in het verleden ontstane tekorten in de pensioenopbouw…

AOW-uitkering in 2023 omhoog – maar pensioenopbouw omlaag

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 en daarmee ook de daaraan gekoppelde AOW-uitkering. Deze uitkering gaat per 1 januari met 10,15% omhoog. Deze stijging heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van de werkenden. De AOW-franchise in pensioenregelingen is immers…

Help, de leegwaarderatio gaat omhoog – actie nodig?

Met ingang van 1 januari 2023 gaat de leegwaarderatio fors omhoog. Dit houdt in dat met huurbescherming verhuurde woningen zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting per 2023 aanzienlijk zwaarder belast gaan worden. Nu wordt een aldus…

Minimumloon stijgt in 2023 met 10,15%

Het was al eerder in het nieuws, maar de kogel is nu definitief door de kerk: het wettelijk minimumloon stijgt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een besluit  gepubliceerd waarin de verhoging is vastgesteld met ingang van 1 januari…

Weetjes over de fiets van de zaak

Wist je dat als een werknemer zelf een fiets leaset en de werkgever alle kosten vergoedt, dat er dan evengoed sprake is van een ter beschikking gestelde fiets? Er moet dan 7% van de consumenten-adviesprijs worden bijgeteld. De consumentenadviesprijs vind…