Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Geen belastingrente over bedrag spontane betaling

Een man dient in september 2022 zijn aangifte IB 2021 in. Hij vraagt de inspecteur zo spoedig mogelijk een aanslag op te leggen, maar een voorlopige aanslag blijft uit. De man besluit daarom eind 2022 om spontaan op grond van de ingediende aangifte verschuldigde belasting te betalen. De inspecteur legt hem op 14 februari 2023 een definitieve aanslag IB 2021 op. Het belastingbedrag komt overeen met het al spontaan betaalde bedrag. Daarnaast berekent de inspecteur ook belastingrente over de periode na 31 december 2022. De man maakt daartegen bezwaar, maar de inspecteur stelt dat de wet niet voorziet in rentematiging voor gerichte betalingen zonder aanslag.

Rechtbank Den Haag gaat daar niet in mee. Matiging van belastingrente voor de periode dat de Belastingdienst al over het verschuldigde belastinggeld kan beschikken, kan ook plaatsvinden buiten toepassing van de wettelijke regeling. Die regeling is gebaseerd op de uitspraak van de Hoge Raad van 18 november 2022, waarbij een betaling was gedaan op een voorlopige aanslag. Volgens de rechtbank is de wettelijke regeling echter niet limitatief en moet hier een aanvullende werking aan worden toegekend.