Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Vergeet niet om voor 1 maart aangifte schenkbelasting te doen!

Het is binnenkort weer 1 maart. Traditioneel is dat de datum waarvoor de aangiften schenkbelasting moeten worden gedaan. De wettelijke basis daarvoor ligt verscholen in diverse artikelen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Je cliënt heeft er vaak ook…

Voortgang btw-nultarief op groente en fruit

De Eerste Kamer heeft op 1 november jl. een motie aangenomen om de btw op groente en fruit op zo kort mogelijke termijn af te schaffen. Dit zou het eerst moeten worden doorgevoerd voor de btw op onbewerkte groente en…

Beleid box-3-heffingsgrondslag bij deelname VvE en broodfonds openbaar

Naar aanleiding van een Woo-verzoek zijn twee memo’s vrijgegeven over het interne beleid van de Belastingdienst inzake de box-3-grondslag van deelnames aan samenwerkingsverbanden. Het ene memo betreft het beleid ten aanzien van een deelname aan een Vereniging van Eigenaren (VvE).…

Aankondiging verruiming mkb-pakket

Het kabinet heeft in overleg met de werkgeversorganisaties enkele aanvullende maatregelen aangekondigd om het mkb te ondersteunen. Zo kunnen mkb-ondernemers in 2023 willekeurig afschrijven over bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover ter zake van de aankoop…

Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld

Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door de registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Dit zijn onder meer mensen die door de FSV-registratie schuldhulpverlening zijn misgelopen of bij wie het risico bestaat dat er…

Vraag btw uit VK tijdig terug

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop ondernemers die vanuit Nederland handeldrijven met het VK de aan Britse ondernemers per saldo betaalde btw…

Experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Het is algemeen bekend dat zelfstandigen uit zichzelf vaak te weinig reserveren voor hun oude dag. Daarom is er in het kader van de Wtp een regeling waarbij zelfstandigen 5 jaar lang bij pensioenfondsen uit hun sector kunnen sparen voor…

Denk alvast na over inhaalruimte pensioentekorten en Wtp

De invoering van de Wtp is weliswaar uitgesteld tot 1 juli 2023, maar er is wel degelijk nu al aanleiding tot het ondernemen van actie. Binnen veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om in het verleden ontstane tekorten in de pensioenopbouw…