Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Afkoopbedrag pensioen lager dan eerder opgegeven

Kleine pensioenen zijn afkoopbaar. Een pensioenuitvoerder maakt voor de berekening van de afkoopwaarde gebruik van afkoopfactoren. En daar speelt de rekenrente een belangrijke rol bij. Omdat de marktrente sinds 2022 sterk gestegen is, zal de contante waarde van een levenslang (klein) pensioen ook lager zijn. De Ombudsman Pensioenen heeft veel klachten binnengekregen over lagere afkoopbedragen dan de voorlopige bedragen die werden afgegeven. Van mensen die hun pensioen eerder wilden laten ingaan kreeg de Ombudsman vergelijkbare klachten (andere flexfactor). Het werkelijke pensioenbedrag was lager dan de voorlopige opgave.

De meeste pensioenuitvoerders hebben ook in het verleden weinig of niets gecommuniceerd over het effect van de rente bij pensioeningang of afkoop. Ze wijzen er wel op dat het bedrag kan wijzigen, maar dan hebben ze het over de laatste opbouw of gewijzigde fiscale regels die tot een ander nettobedrag kunnen leiden. Laat staan dat ze in het kader van keuzebegeleiding aangeven dat het misschien naar verwachting beter is om het pensioen of de afkoop eerder of later te laten ingaan.

De Ombudsman is van mening dat het oorspronkelijke bedrag moet worden uitbetaald als een pensioenuitvoerder niet of zeer beperkt heeft aangegeven dat een brief een voorlopige opgave betreft. Een aantal zaken is nog in behandeling, maar één pensioenuitvoerder heeft na bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen besloten om alsnog het hogere bedrag uit de voorlopige opgave van 2022 over te maken naar de deelnemer.