Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vastgoedbesluit geactualiseerd

Eind vorig jaar is het Besluit onroerende zaken omzetbelasting (kortweg: het Vastgoedbesluit) geactualiseerd. Daarin zijn veel wijzigingen doorgevoerd in verband met gewezen rechtspraak, zoals de btw-kwalificaties van bebouwd terrein, nieuwbouw (door verbouwing) en de zelfstandigheid van een onroerende zaak. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd vanwege gewijzigde regelgeving en beleidsmatige wijzigingen. Verder zijn enkele goedkeuringen gewijzigd ten opzichte van het vorige besluit uit 2013. Het geactualiseerde Vastgoedbesluit is op 1 januari 2024 in werking getreden. Bij sommige onderdelen is voorzien in overgangsrecht.

Het voert te ver om alle wijzigingen hier te vermelden. Daarom sommen we hierna de standpunten uit dit besluit op, die in onze ogen het belangrijkst zijn.

  • Geen onderscheid meer tussen commercieel verhuurd vastgoed en woningen voor de btw-behandeling van servicekosten en nutsvoorzieningen. Ook voor woningen is er sprake van een afzonderlijke prestatie als de huurder vrij is om zijn leverancier te kiezen en/of zelf zijn verbruik te bepalen. Tot 2025 mag de huidige praktijk nog wel worden voortgezet.
  • Goedkeuring dat bij formele gebreken bij de optie belaste verhuur de verhuur toch belast blijft, mits er wel is gehandeld alsof rechtsgeldig is geopteerd voor een btw-belaste verhuur.
  • Inbouwwerkzaamheden aan een onroerende zaak door een (toekomstige) huurder leiden tot een (eerste) ingebruikname van de onroerende zaak. Voorheen was in de praktijk het moment van eerste ingebruikname pas de ingangsdatum van de verhuur.
  • Voor de beoordeling of er sprake is van ‘in wezen nieuwbouw’ is voortaan enkel de wijziging in de bouwkundige constructie doorslaggevend, conform de uitspraak van de Hoge Raad van 4 november 2022.
  • Klinkerbestrating kwalificeert als een ‘gebouw’ mits het deel uitmaakt van een geheel, waarbij bijvoorbeeld de toplaag is afgegraven en verder bestaat uit drainage en terreinverlichting.
  • Goedkeuring voor de kwalificatie als een btw-levering voor de vestiging en dergelijke van beperkt zakelijke rechten, in situaties waarin de kwalificatie als btw-vrijgestelde verhuurdienst leidt tot een onwenselijke uitkomst. Er kan dan – onder voorwaarden  – toch sprake zijn van een btw-levering als door marktomstandigheden de vestiging en dergelijke plaatsvinden onder de kostprijs inclusief btw.
  • De verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen bij de verhuur van een woning is een bijkomende prestatie die – net als de verhuur van de woning – is vrijgesteld van btw.