Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Blijven de turbo-kleinkindlegaten aantrekkelijk?

Kleinkindlegaten zijn door de inmiddels hoge vrijstelling erg in zwang geraakt. In 2024 bedraagt de vrijstelling al € 25.187 per kleinkind. Bovendien is deze tweemaal te gebruiken, immers: zowel door opa als door oma. Een stapje verder gaat de turboversie van het kleinkindlegaat. Het kleinkind krijgt dan van opa of oma een renteloze vordering op zijn/haar ouder gelegateerd, waarvan de contante waarde bij overlijden van opa of oma gelijk is aan de vrijstelling. Onder strikte voorwaarden gaat dat goed en is het fiscale feestje voor het kleinkind dan nog wat groter. Met name voor grotere vermogens valt dit te overwegen. Maar blijft dat ook zo aantrekkelijk?

Dat is nog maar de vraag. Sowieso is een bijkomend gevolg van deze turboversie dat het kleinkind de vordering op de ouder tot aan het overlijden van die ouder in box 3 moet aangeven. De ouder kan de overeenkomstige schuld in aftrek brengen. Ook ondervindt het kleinkind de invloed van die vordering op eventuele toeslagen.

 Mogelijke verandering ‘spelregels’
Overlijdt de ouder van het kleinkind onverhoopt snel, dan vindt op dat moment een waardetoename plaats van de vordering van het kleinkind naar de nominale waarde. Deze toename is niet belast met erf- of schenkbelasting. In het huidige box-3-stelsel is weliswaar de vordering jaarlijks belast, maar wordt de toename van de vordering niet belast. Dat zou ingaande 2027 dus anders kunnen worden. De regels worden dan mogelijk ‘tijdens het spel’ veranderd. Gevolg is dan dat ook de fiscale behandeling van reeds eerder uitgevoerde kleinkindlegaten in turboversie mogelijk wijzigt. De toename van de vordering zou dan mogelijk met 36% of meer inkomstenbelasting kunnen worden belast. De ouder zou dan voor hetzelfde bedrag aftrek moeten krijgen, maar door het overlijden is de kans groot dat van een eventuele restitutie niets terechtkomt.

 Tip
Kleinkindlegaten zijn fiscaal aantrekkelijk, maar wees terughoudend met het gebruik van het kleinkindlegaat in de turboversie. Heb je deze al uitgevoerd, beoordeel dan of deze met het aangekondigde box-3-regime in zicht niet beter tussentijds kan worden afgewikkeld.