Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vergoedingsbedragen binnenlandse dienstreizen per 2024 gewijzigd

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse dienstreizen zijn per 1 januari 2024 gewijzigd. De verblijfskostenvergoedingen van ambtenaren op dienstreis zijn geregeld in de cao Rijk. Een werkgever die níet gebonden is aan de cao Rijk kan deze vergoedingen onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde fiscale gevolgen toekennen aan zijn of haar werknemers. Mits deze werknemers vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. De werkgever kan een deel van de vergoeding voor binnenlandse dienstreizen aanwijzen als gericht vrijgesteld eindheffingsbestanddeel.

Maakt de werknemer in opdracht van de werkgever een binnenlandse dienstreis? Dan mag de werkgever, naast de reiskostenvergoeding, ook een gericht vrijgestelde vergoeding voor noodzakelijke verblijfskosten geven. De dienstreis moet dan wel aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 1) de dienstreis duurt ten minste 4 uur; én 2) de bestemming ligt in een andere gemeente of minstens
1 kilometer van de eigen werklocatie vandaan.

Vergoedingen
De werknemer kan in 2024 de volgende vergoedingen krijgen voor de kosten van verblijf:

Kleine uitgaven overdag        € 6,64 Geen aanvullende voorwaarden

Kleine uitgaven ’s avonds      € 19,82 Aansluitend op overnachting vanwege de dienstreis

Logies                                        € 142,10 Per overnachting

Ontbijt                                       € 13,88 Na overnachting vanwege dienstreis

Lunch                                         € 20,32 Binnen de dienstreis tussen 12.00 tot 14.00 uur

Avondmaaltijd                         € 30,74 Binnen de dienstreis tussen 18.00 en 21.00 uur

Behalve voor de kleine uitgaven overdag en in de avond geldt als voorwaarde voor de vergoeding dat de werknemer daarvoor kosten heeft gemaakt in een gelegenheid die daarvoor bedoeld is. Vergoedt de werkgever meer dan deze bedragen? Dan kan het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van de werknemer worden gerekend of worden aangewezen als eindheffingsloon.