Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Renteverhogingen

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (bronbelasting en solidariteitsbijdrage) is per 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%. De belastingrente voor de inkomstenbelasting en overige belastingen (loonbelasting, btw, dividendbelasting) is verhoogd van 6% naar 7,5%. De verhogingen zijn onder meer het gevolg van een gewijzigde berekeningswijze. Ook de wettelijke rente voor handelstransacties is verhoogd van 10,5% naar 12,5% en voor niet-handelstransacties van 6% naar 7%. Deze verhoging heeft ook geleid tot een hogere maximale kredietvergoeding van 14% naar 15%. Tot slot is ook de invorderingsrente omhooggegaan van 3% naar 4%.

De belastingrente voor vennootschapsbelasting (Vpb) wordt sinds 1 januari jl. berekend op basis van de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties op 31 oktober van het voorafgaande jaar, vermeerderd met 5,5% procentpunt en afgerond op een halve procentpunt. Bovendien geldt een minimum van 5,5%.

De belastingrente voor de inkomstenbelasting en overige belastingen wordt berekend op basis van de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties op 31 oktober van het voorafgaande jaar, vermeerderd met 3% procentpunt en afgerond op een halve procentpunt. Bovendien geldt een minimum van 4,5%. Hierdoor stijgt de belastingrente per 1 januari 2024 van 6% naar 7,5%.

Tip
Nu de belastingrentes fors zijn verhoogd is het belang van een juiste (voorlopige) aanslag alleen maar groter geworden. Controleer de aanslagen van je klanten daarom goed, maak een reƫle inschatting van de winst of het inkomen en laat de aanslagen waar nodig aanpassen.

Rente op krediet
De wettelijke rente is een van de twee onderdelen waaruit de maximale kredietvergoeding bestaat. Het andere onderdeel betreft een maximale opslag. Die is in juni 2022 verlaagd van 12% naar 8% en dat is in 2024 zo gebleven. Lenen is door de verhoging van de wettelijke rente naar 15% duurder geworden.