Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Nog veel budget voor regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Ondernemers die willen investeren in CO2-uitstootverminderende maatregelen en/of energiebesparende maatregelen in hun productieprocessen, kunnen een beroep doen op de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). Ondernemers kunnen middels de DEI-regeling baanbrekende technologie testen en demonstreren binnen hun onderneming. De DEI-regeling…

Zorgen over een mogelijk oneerlijke indexatieclausule

In een huurcontract wordt vaak een bepaling opgenomen, waardoor de huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd. Deze huurprijsverhoging is vaak gekoppeld aan het CPI, met andere woorden: de inflatie. In sommige gevallen doet de verhuurder hier nog een schepje bovenop: de…

Pensioenopbouw op loonstrook voorlopig niet verplicht

In de Wet toekomst pensioenen is de verplichting voor werkgevers opgenomen om op de loonstrook van hun werknemers te vermelden of zij ouderdoms-pensioen opbouwen. De inwerkingtreding van deze bepaling is uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid. Uit overleg…

Gedispenseerde pensioenregeling?

Een aantal pensioenfondsen mocht in 2023 een extra indexering van de pensioenen toekennen, in het licht van de aanstaande overgang naar de Wtp. Bij het Bpf Bouw bedroeg die indexering maar liefst 14,52% – een mega-indexatie. De vraag hierbij is…

Werkgevers: let op je tellen bij verlenging BBL-overeenkomst!

Een werkgever heeft een BBL-overeenkomst gesloten met een werknemer die bezig is met zijn opleiding. In de laatste overeenkomst is geregeld dat deze eindigt bij het behalen van een diploma of uiterlijk op 31 juli 2020. De werknemer haalt zijn…

Faillissement maakt voortzettingseis BOR onmogelijk

Regelmatig worden ondernemingen overgedragen met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) in de erfbelasting. Een van de voorwaarden daarbij is dat de voortzetter de onderneming vijf jaar lang moet voortzetten. Maar wat als de onderneming nu binnen vijf jaar failliet gaat?…

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet maakt in het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ onder meer de voorgenomen fiscale maatregelen bekend. Zo wordt de verlaging naar 12,03% van het mkb-winstvrijstelling in 2025 uit de Voorjaarsnota beperkt tot 12,7%. Het verhoogde box-2-tarief uit het Belastingplan 2024…

Realisatie nieuw box-3-stelsel en voorbereidingen uitspraken Hoge Raad

De implementatie van het nieuwe box-3-stelsel wordt voor burgers én de Belastingdienst een lastige opgave. Burgers zullen meer gegevens zelf moeten invullen in hun IB-aangiften en de Belastingdienst zal dus meer gegevens moeten uitvragen. Ook vraagt het nieuwe stelsel om…

Terugkerend fenomeen: kan zieke werknemer 100% loon vorderen?

Een werknemer kan niet afdwingen dat hij steeds recht heeft op 100% van het loon, als zijn werkgever tijdens een eerdere korte ziekteperiode ook het volledige loon doorbetaalde. Dit discussiepunt speelde onlangs weer in een zaak bij de rechtbank Rotterdam. Hierbij…