Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Uitzendcontract eindigt niet meer bij ziekte

Als u een uitzendkracht inleent, biedt de wet de mogelijkheid om een zogenoemd ‘uitzendbeding’ op te nemen in de uitzendovereenkomst. Daarin komt u met het uitzendbureau overeen dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling op uw verzoek ten…

Vergoeding elektriciteit auto van de zaak onbelast?

Een werkgever heeft een elektrische auto ter beschikking gesteld aan een werknemer, die de auto bij zijn woning oplaadt. Wat mag de werkgever in die situatie onbelast vergoeden? Volgens de Belastingdienst kan de werkgever de werkelijke uitgaven van de werknemer onbelast vergoeden.…

BOR wordt minder bar en boos

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting maakt het mogelijk om uw onderneming fiscaalvriendelijk over te dragen naar de volgende generatie. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht dan namelijk geheel vrijgesteld of slechts beperkt belast. Zo komt de continuïteit…

Meer duidelijkheid over hoge en lage WW-premie

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meer duidelijkheid gegeven over drie onderwerpen met betrekking tot de gedifferentieerde Awf-premie. Zo geeft ze aan dat in het geval van meerdere arbeidsomvangen en tijdelijke urenuitbreiding de lage Awf-premie blijft…

Uitholling nalatenschap – zegen of vloek?

Een testament, maar ook de wet, biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om de rente van de vordering van de kinderen op de langstlevende bij de verdeling van de nalatenschap vast te stellen tussen 0% en 6%. In de praktijk wordt …

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2022 aan u buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is…

Fiets van de zaak en (vaste) reiskostenvergoeding

Als u een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer die deze voor zijn woon-werkverkeer gebruikt, past u de fiscale bijtelling van 7% toe en de werknemer ontvangt verder geen reiskostenvergoeding. Dit levert geen administratieve problemen op. Het wordt lastiger…

Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Biedt u in uw bedrijf in het studiejaar 2022/2023 praktijk- of werkleerplaatsen aan? Dan kunt u subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Maar veel tijd heeft u hiervoor niet meer, want het aanvraagloket sluit op 15 september 2023, 17.00…

Belastingdienst doet tijdelijk stapje terug bij saneringsakkoord

Kampt u nog steeds met problemen bij de afbetaling van uw (corona)belastingschulden? Dan kunt u onder voorwaarden een saneringsakkoord sluiten met alle schuldeisers. U spreekt dan af dat zij gedeeltelijk afzien van hun vordering na betaling van het akkoordbedrag. De…

Vrijwilligersregeling – hoe zit het ook al weer?

Verricht u vrijwilligerswerk? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor de eventueel door u gemaakte kosten. Kunt u die kosten aantonen, dan is de vergoeding onbelast. Maar het verzamelen, bijhouden en bewaren van die bewijsstukken, vindt u misschien te veel…