Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Overbruggingslijfrente in eigen beheer

Tot 2006 was de overbruggingslijfrente een fiscaal toegestane lijfrentevorm, naast de tijdelijke oudedagslijfrente en de levenslange oudedagslijfrente. Bij oude stakingswinstlijfrenten en/of FOR-lijfrenten in eigen beheer uit de periode 1992 t/m 2005 kan de lijfrentegerechtigde het tot vandaag de dag gehele…

Stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden

Binnen de betalingsregeling resteert nog € 9,6 miljard aan corona-belastingschulden bij 153.000 bedrijven. Van 54.000 bedrijven is inmiddels de betalingsregeling beëindigd. Zij hebben samen een belastingschuld van € 3,2 miljard. Ondanks de versoepelingen in de betalingsregeling blijkt een deel van…

Pensioenuitkering wordt gekort bij WW-uitkering

Sommige mensen willen al met pensioen voor hun AOW ingaat. Degenen die al een WW-uitkering genieten, moeten wel opletten als ze die keuze serieus overwegen. In de basis zal de pensioenuitkering namelijk in mindering worden gebracht op de WW-uitkering. Zie…

Werken over de grens? Let op de deadline van 1 juli!

Heeft uw organisatie werknemers die over de grens wonen en in Nederland werken? Dan zijn zij in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid. Werkt je werknemer echter voor minimaal 25% in zijn woonland, dan is hij in het woonland verzekerd.…

Subsidie voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren in het mkb

Mkb-ondernemingen die binnen hun onderneming in maatregelen willen investeren om het leren en ontwikkelen onder het personeel te bevorderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB (SLIM). Als mkb-onderneming kun je subsidie aanvragen op één of…

Pensioenfondsen stellen overstap naar nieuw stelsel uit

Pensioenfondsen zijn druk bezig met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch stellen veel pensioenfondsen die overstap uit, omdat het allemaal meer tijd en werk kost dan voorzien. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er nu minder pensioenfondsen verwachten…

Vóór zomerreces meer duidelijkheid over fiscale regels deelauto’s

De Belastingdienst zal vóór de zomer meer duidelijkheid geven over de fiscale regelingen die nu gelden voor deelauto’s. Aan de hand van voorbeeldscenario’s zal worden uitgelegd hoe de fiscale regels uitwerken voor de verschillende vormen van deelautogebruik. Hiervoor is een…

Hoge Raad: het geboden box-3-rechtherstel is onvoldoende

Gisterochtend heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het geboden rechtsherstel voor de te veel betaalde box-3-heffing nog steeds in strijd is met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Dat geldt niet alleen voor het herstel…

Onderzoek brengt belangrijkste argumenten voor zakelijke mediation in kaart

Wat zijn de belangrijkste redenen voor (onder andere) ondernemers om voor mediation te kiezen bij zakelijke conflicten? Het Platform Business Mediation heeft hier recent een (vervolg)onderzoek naar uitgevoerd. De 5 belangrijkste redenen die ondernemers aanvoeren om voor zakelijke mediation te…

Modernisering ICT-systemen BTW dreigt te mislukken

De ICT-systemen voor de omzetbelasting zijn sterk verouderd en moeten worden gemoderniseerd om de continuïteit van btw-processen op langere termijn te borgen. De geplande modernisering dreigt echter te mislukken, zo concludeert het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Modernisering Omzetbelasting. Dit…