Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Uitspraken Hoge Raad inzake box 3 pas in augustus

De Hoge Raad zal niet eerder dan in augustus 2024 uitspraak doen in de vele rechtszaken die lopen over het geboden rechtsherstel inzake de box-3-heffing vanaf 2017. Dat meldt het FD. De zaken betreffen met name belastingplichtigen met ander vermogen…

Hoe vestig je pandrecht op een vordering?

Ondernemers willen er graag zeker van zijn dat klanten hun rekening betalen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor zekerheid te bedingen. Eén daarvan is het vestigen van een pandrecht; dit is een van de meest voorkomende vormen van zekerheid. Dit…

Ken de spelregels rond wettelijke rente

Een schuldenaar is wettelijke rente verschuldigd over een te betalen geldsom zodra er verzuim is ingetreden in geval van een consumententransactie. Wanneer het gaat om een handelsovereenkomst is de wettelijke rente al verschuldigd wanneer de uiterste betaaldata is verstreken en…

Navorderingstermijn schenkbelasting levenslang plus vijf jaar

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting weten we dat de inspecteur in beginsel binnen drie jaar na afloop van het jaar de definitieve aanslag moet opleggen en tot vijf jaar na afloop kan navorderen. Gaat het om buitenlandsituaties, dan bedraagt de…

Besteed de schenking eigen woning tijdig!

Het jaar 2022 was het laatste jaar dat er gebruik gemaakt kon worden van de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (€ 106.671). Als de benodigde financiële middelen er niet direct waren, dan kon in 2022 slechts één euro…

eHerkenning EH3 per 1 juli 2024 verplicht voor Mijn Kadaster

Voor een aantal diensten in Mijn Kadaster en voor alle (1e) beheerders wordt inloggen met eHerkenning per 1 juli 2024 verplicht. Deze diensten zijn ingedeeld in het betrouwbaarheidsniveau substantieel-EH3. U kunt nu al inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster. Een…

Jaarruimte lijfrentepremieaftrek tijdens transitiejaren

Zoals eerder bericht is de jaarruimte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verruimd naar 30% van de premiegrondslag (inkomen – AOW-franchise), gelijk aan het Wtp-maximum voor pensioen. Maar zolang de pensioenregeling van de betreffende werknemer nog niet is aangepast…

TEK wordt sigaar uit eigen doos

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de definitieve modelprijzen 2023 voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling) bekendgemaakt: € 1,36 per m3 voor gas en € 0,36 per kWh voor elektriciteit. Deze prijzen zijn gelijk aan de voorlopige…