Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Belastingrente sinds 1 september ook naar 8% bij Vpb-teruggave

Sinds 1 september 2023 geldt zowel voor te betalen als voor te vergoeden belastingrente voor de Vpb en bronbelasting 8% als rentepercentage. Tot 1 september jl. gold voor vergoede belastingrente nog 10,5% als rentepercentage. Het Besluit belasting- en invorderingsrente is…

Op Prinsjesdag worden mogelijk 12 wetsvoorstellen ingediend

Op Prinsjesdag 2023 worden mogelijk 12 fiscaal gerelateerde wetsvoorstellen ingediend. Dat laat staatssecretaris Van Rij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn de voorgenomen maatregelen zoveel als mogelijk uitgewerkt in zelfstandige wetsvoorstellen. Zo…

Wet implementatie Richtlijn KOR in Staatsblad geplaatst

De kleine ondernemersregeling wijzigt per 1 januari 2025. De Eerste Kamer heeft op 4 juli jl. hiermee ingestemd. Op 14 augustus jl. is deze Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling  (KOR) in het Staatsblad geplaatst. De wet maakt onder meer mogelijk dat een ondernemer…

Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

De Hoge Raad deed onlangs ook een belangrijke uitspraak over het al dan niet vervallen of verjaren van opgebouwde vakantiedagen. De zaak betrof een werknemer aan wie naast wettelijke ook bovenwettelijke vakantiedagen waren toegekend. Gedurende een reeks van jaren had…

Sinds 1 juli visies op re-integratie vastleggen

Per 1 juli 2023 moet u als werkgever naast uw eigen mening ook de mening van uw werknemer over zijn of haar re-integratieafspraken vastleggen in het plan van aanpak en in de (eerstejaars)evaluatie. Het UWV heeft de daarvoor bestemde formulieren…

Tijdelijk bevriezen belastingrente

Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting (en bronbelasting) wordt tijdelijk bevroren op 8% met terugwerkende kracht tot 1 maart 2023. Volgens de gebruikelijke systematiek zou de belastingrente de verhoging van de wettelijke rente voor handelstransacties moeten volgen. Dat zou een…

Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven

Vanaf 1 september 2023 kunnen ook individuele bedrijven subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Tot nu toe was deze MDIEU-subsidie alleen beschikbaar voor sectoren. In…

Duidelijkheid over restant STAP-budget 2023

Er is duidelijkheid gekomen over hoe het STAP-budget vanaf september 2023 zal worden ingezet. Het budget voor de laatste twee tijdvakken is verlaagd tot € 10 miljoen per tijdvak. Daarnaast wordt het STAP-budget gerichter ingezet voor scholing die opleidt tot…

Btw over vergoeding voor wegwerpplastic

Maakt u in uw onderneming gebruik van (deels) plastic wegwerpbekers en/of -bakjes? Dan moet u daarvoor sinds 1 juli 2023 een vergoeding vragen van uw klanten. U bepaalt die vergoeding in beginsel zelf, maar de overheid heeft wel een richtlijn…

Vraag tijdig TEK aan

Hebt u een energie-intensief bedrijf (minimaal 7% van de omzet gaat op aan energiekosten)? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de energiekosten. Moet u deze tegemoetkoming nog aanvragen? Weet dan dat het aanvraagloket nog tot en met 2 oktober,…