Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Financiering bedrijfsovernames in de tweede helft van 2023

Vaak worden bij het gebruik van vreemd vermogen in een transactie verschillende financieringsvormen gecombineerd. In de tweede helft van 2023 werd een meerderheid van de transacties deels gefinancierd met vreemd vermogen (51%). De meest voorkomende financieringsbron was een vendor loan.…

Maatschap aangaan met terugwerkende kracht?

Aan een overeenkomst tot het aangaan van een personenvennootschap, zoals een maatschap of een vof, kan maximaal negen maanden terugwerkende kracht worden verleend. Dit is mogelijk op grond van een besluit van de staatssecretaris. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat…

Financieringsmarkt voor het mkb in Nederland – kansen en uitdagingen

Het mkb in Nederland staat voor een dynamische uitdaging, namelijk het veiligstellen van passende financiering om te groeien. Vandaag de dag zijn traditionele leningen niet altijd toereikend, waardoor het essentieel is om alternatieven te verkennen. Crowdfunding en direct lending winnen…

Sporten op kosten van de werkgever nog mogelijk?

Sinds de aanscherping vanaf 2022 zijn nog slechts verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. Een dergelijke voorziening moet gericht zijn op risico’s die de arbeid met zich meebrengt. Is het dan niet meer mogelijk dat de werkgever sporten onbelast vergoedt? Neem een…

Kennisgroep: onderhoudsopdracht niet ten laste van VvE-recht

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) verstrekt aan een aannemer de opdracht voor onderhoudswerkzaamheden voor een bedrag van € 40.000. De werkzaamheden en de betaling vinden in het daaropvolgende jaar plaats. Voor de bepaling van de waarde van het VvE-lidmaatschapsrecht op…

Welke rol heeft de Stichting MKB Financiering?

De Stichting MKB Financiering is een non-profitorganisatie in Nederland, die zich richt op het bevorderen van financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De stichting streeft naar transparantie en professionalisering binnen de financieringssector door middel van certificering van financiële dienstverleners.…

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

In lijn met het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit tegen 2030 met één megaton worden verminderd. Daarom zijn organisaties met 100 of meer werknemers (die meer dan 20 uur per maand werken) vanaf 1 juli 2024 verplicht om…

Controleer de WOZ-beschikking op juistheid

In februari worden de WOZ-beschikkingen 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) afgegeven. Het is van groot belang om te controleren of deze beschikkingen juist zijn of dat er bezwaar moet worden aangetekend. Recent (18 oktober 2023) halveerde Rechtbank Zeeland-West-Brabant de WOZ-waarde van een…

Nieuwe Europese wetgeving voor crowdfunding

Alle aanbieders van crowdfundingdiensten in Nederland zijn tegenwoordig verplicht om over een zogeheten ECSPR-vergunning te beschikken. Dit volgt uit nieuwe wetgeving die op 10 november 2023 in werking is getreden. Deze regelgeving, onderdeel van de European Crowdfunding Service Providers Regulation…

Mag een werkgever lijfrentepremie betalen voor een werknemer?

Een toenemend aantal werkgevers die geen pensioenregeling hebben maar wel iets willen regelen, kiest voor een loontoeslag ten behoeve van een eigen lijfrente van de werknemer. Om er zeker van te zijn dat de (netto) bijdrage ook voor een oudedagsvoorziening…