Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement simpel te voorkomen?

Soms zijn dingen heel simpel. Bijvoorbeeld de aspecten waar je cliënt alert op moet zijn, om zich verre te houden van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze volgen uit de wetteksten. Zo staat in artikel 2:248 BW duidelijk aangegeven wanneer er (in geval van…

Subsidie voor vergroening maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheid dringt in toenemende mate door in elk aspect van ons leven, inclusief de vastgoedmarkt. De Nederlandse overheid heeft de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) gelanceerd om deze beweging te ondersteunen. De DUMAVA is een Nederlandse subsidieregeling, die bedoeld is…

Een loonsanctie – en dus aansprakelijkheid van de arbodienst?

De Arbowet vereist dat werkgevers zich laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst. Een werkgever had daarom een overeenkomst tot opdracht gesloten met de arbodienst voor verzuimbegeleiding. Zijn zieke werknemers worden begeleid door een bedrijfsarts en een adviseur inzetbaarheid (casemanager). In…

Realisatie nieuw box-3-stelsel en voorbereidingen uitspraken Hoge Raad

De implementatie van het nieuwe box-3-stelsel wordt voor burgers én de Belastingdienst een lastige opgave. Burgers zullen meer gegevens zelf moeten invullen in hun IB-aangiften en de Belastingdienst zal dus meer gegevens moeten uitvragen. Ook vraagt het nieuwe stelsel om…

Pensioenfondsen wekken flinke ergernis op bij werkgevers

Werkingssfeerbepalingen en het ontbreken van een hoofdzakelijkheidscriterium zorgen soms voor overlap tussen twee pensioenfondsen. Hierdoor kunnen beide pensioenfondsen een werkgever verplichten tot deelname aan hun pensioenfonds. Ondernemers krijgen rode vlekken in de nek van de opstelling van pensioenfondsen bij die…

Voorjaarsnota 2024 wil constructie met pensioen in eigen beheer aanpakken

In de Voorjaarsnota 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 april 2024 is in bijlage 10 een lijst opgenomen van ‘opmerkelijke belastingconstructies’. Daar staat ook een pensioenconstructie bij waarmee belastingheffing kan worden ontgaan. Een oneigenlijke handeling met DGA-pensioen of een ODV…

Giftenaftrek toch iets leuker?

Het doen van giften vanuit de bv is fiscaal altijd ‘gedoe’. Een vraag die in dat kader bijzonder vaak gesteld wordt, is: mogen giften nu wel worden afgetrokken van de winst, of zijn de giften een uitdeling aan de aandeelhouder?…

Vaststellingsovereenkomst als oplossing bij betalingsproblemen?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten of relaties die niet tijdig betalen. Wanneer je wel genoeg vertrouwen hebt in de kredietwaardigheid van de relatie, kan een vaststellingsovereenkomst een oplossing bieden. Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch instrument, dat…

Vereenvoudiging verlofstelsel iets meer in zicht….

Ons huidige verlofstelsel kent een wirwar aan wettelijke verlofregelingen. Van zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend ouderschapsverlof, langdurend en kortdurend zorgverlof tot calamiteitenverlof. Daarmee staat de teller op 10 verschillende verlofregelingen. Minister Van Gennip heeft in haar Kamerbrief van 10 april jl. dan ook…