Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Actueel

Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven

De maximale betaaltermijn die grootbedrijven mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, is sinds 1 juli 2022 verkort van 60 naar 30 dagen. De betaaltermijn is daarmee gelijk aan de termijn die geldt voor de overheid. De verkorte…

Soms melden betalings­onmacht niet nodig

Uw bv kan een onderneming drijven die verplicht is om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Zij betaalt hiervoor periodieke premies. Het kan echter gebeuren dat uw bv door omstandigheden niet kan voldoen aan deze betalingsverplichting; er is dan sprake…

Controleer definitieve Wtl-beschikking 2022!

Uiterlijk eind juli 2023 hebben werkgevers de definitieve beschikking Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) over 2022 ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te controleren en te vergelijken met de gegevens in de loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld…

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV 2023 zijn bekendgemaakt. De uurloongrenzen worden afgeleid van het gemiddelde minimumuurloon per 1 januari en 1 juli. De werkgever krijgt het jeugd-LIV voor werknemers die op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar oud…

Forse huurindexering: wat kunt u hiertegen doen?

De meeste huurcontracten (horeca/detailhandel/kantoorruimte) bevatten een bepaling die het mogelijk maakt om de huurprijs jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) (vaak ‘alle huishoudens’). Die loopt soms wel op tot circa 14%. Wilt u weten…

Kwalificatievraag: huur of bruikleen?

Huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten komen in de praktijk vaak voor. Het voornaamste verschil tussen deze overeenkomsten is het feit dat er bij een huurovereenkomst een tegenprestatie verschuldigd is. Dit verschil lijkt eenvoudig. Toch kan er discussie ontstaan over de vraag hoe…

Zonnepaneelzaken

Vanaf 2023 betaalt u geen btw meer bij de aankoop en installatie van zonnepanelen op of bij uw woning. Maar kocht u de zonnepanelen in 2022, dan betaalde u nog wel btw. Die btw op de aanschafprijs van de panelen…

Tweede Kamer neemt Implementatiewet KOR-richtlijn aan

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet KOR-richtlijn aangenomen. De wet implementeert een EU-richtlijn die het mogelijk maakt dat vanaf 1 januari 2025 een ondernemer in de ene EU-lidstaat gebruik kan maken van de KOR in een andere EU-lidstaat, als die een dergelijke…

Belastingrente overige belastingen per 1 juli naar 6%

De belastingrente voor de overige belastingen (inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, btw, erfbelasting, overdrachtsbelasting, maar niet de schenkbelasting) wordt vanaf 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6%. Deze belastingrente is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, die op 1 juli 2023 ook omhoog gaat van 4%…