Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vraag btw uit VK tijdig terug

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop ondernemers die vanuit Nederland handeldrijven met het VK de aan Britse ondernemers per saldo betaalde btw moeten terugvragen. Deze btw moet namelijk worden teruggevraagd bij de Britse belastingdienst. De termijnen wijken echter af van de termijnen in de EU. Zo loopt het jaar waarover de ondernemer de btw kan terugvragen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Deze btw kan tot uiterlijk 31 december van dat jaar worden teruggevraagd.