Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Giftenaftrek toch iets leuker?

Het doen van giften vanuit de bv is fiscaal altijd ‘gedoe’. Een vraag die in dat kader bijzonder vaak gesteld wordt, is: mogen giften nu wel worden afgetrokken van de winst, of zijn de giften een uitdeling aan de aandeelhouder? Sinds 1 januari 2023 is de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting gemaximeerd tot een bedrag van € 250.000. Een effect van deze beperking was dat de giften aan goede doelen drastisch daalden. Om dit te voorkomen, zijn er wijzigingen doorgevoerd per 1 januari 2024. Om welke wijzigingen gaat het hier?

Per 1 januari 2024 blijft de hoofdregel dat alleen zakelijke kosten aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting (denk aan sponsoring of reclame). Wanneer kosten niet als zodanig kwalificeren, dan zijn deze niet aftrekbaar. Niet-zakelijke uitgaven worden gezien als een verkapte winstuitkering aan de aandeelhouder (lees: belast met dividendbelasting en box-2-heffing (bij aanmerkelijk belang)). Giften zijn als niet-zakelijke kosten niet aftrekbaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor giften aan algemeen nut beoogde instellingen (ANBI’s) of steunstichtingen. Een gift tot maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000, is aftrekbaar. Voor zover de gift meer bedraagt dan dit maximum is dat bedrag, als niet-zakelijke uitgave, niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Verkapte winstuitdeling?
Maar is het dan ook een verkapte winstuitdeling? Nee, per 1 januari 2024 niet meer. Alle giften (ongeacht de grootte) aan ANBI’s of steunstichtingen, worden niet meer aangemerkt als een verkapte winstuitdeling aan de aandeelhouder. Dus geen dividendbelasting en eventueel geen box-2-heffing. Tot 1 januari 2024 was dit alleen zo voor giften tot € 100.000.

De huidige regeling is nu een aantrekkelijke regeling voor zowel grote als kleinere giften. Dat maakt het geven wellicht nog net iets leuker.