Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorkom een faillissement met de WHOA

Verkeert het bedrijf van je klant in zwaar weer en dreigt het failliet te gaan? Zorg er in dat geval voor dat er afspraken worden gemaakt met schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met behulp van de wet Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan een regeling worden getroffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. Zodra een akkoord is aangeboden, kan de rechtbank worden verzocht om een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode kunnen schuldeisers bijvoorbeeld geen beslag leggen op bezittingen uit het bedrijfsvermogen. Verder mag de bank geen schulden verrekenen met het saldo op de bankrekening. Hier zal de rechter eerst toestemming voor moeten geven.

Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders, dus ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord. Om een akkoord van de rechtbank te krijgen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moet er sprake van zijn dat het bedrijf de schulden niet meer kan betalen, terwijl het in principe wel winstgevend is. Verder moet het onderhands akkoord voor de schuldeisers gunstiger uitpakken dan een faillissement van het bedrijf. Van cruciaal belang is dat voldoende schuldeisers vóór het akkoord stemmen.