Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorbereidingen op box-3-uitspraak Hoge Raad en onderzoek naar meerjarige tegenbewijsregeling

Staatssecretaris Van Rij heeft de Belastingdienst opgedragen om zich voor te bereiden op een negatieve uitkomst in de lopende box-3-procedures bij de Hoge Raad. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een digitaal formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’, waarmee een belastingplichtige op eenvoudige wijze het werkelijke rendement in het betreffende jaar kan opgeven. Daarnaast wordt er gewerkt aan de invulling van het begrip ‘werkelijk rendement’. Nu omvat dit begrip zowel het directe rendement (rente, dividend etc.) als ook gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkelingen. Ook is een meerjarige tegenbewijsregeling onderzocht, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

In aanvulling op verdere verfijningen voor de overbruggingsperiode (na 2023) is onderzocht of het mogelijk is om bij het tegenbewijs te kijken naar het werkelijke rendement over meerdere jaren. Bij een benadering per belastingjaar kan een belastingplichtige die gemiddeld over meerdere jaren een beter rendement behaalt dan het forfait, met toepassing van de tegenbewijsregeling toch in aanmerking komen voor belastingteruggave. Bij een meerjarige tegenbewijsregeling zou een belastingplichtige alleen voor een teruggave in aanmerking kunnen komen als hij/zij over een langere periode een lager werkelijk rendement haalt dan het forfait. Het invoeren van een meerjarige tegenbewijsregeling is echter complex, omdat alle systemen en regelgeving zijn afgestemd op belastingheffing per jaar. Invoering op korte termijn is daardoor niet haalbaar.