Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Versobering 30%-regeling per 1 januari 2024

De 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2024 versoberd. De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2023 twee amendementen op het Belastingplan aangenomen, waarmee dit wordt geregeld. Ingekomen werknemers ontvangen nu 5 jaar lang een belastingvrije vergoeding van 30% van hun salaris. Door de wijziging ontvangen de werknemers de eerste 20 maanden van hun tewerkstelling in Nederland 30% van het salaris belastingvrij. In de tweede periode van 20 maanden hebben ze nog maar recht op een belastingvrije vergoeding van 20% en in de laatste 20 maanden op nog maar 10%. Bij een 30%-regeling met een kortere looptijd dan vijf jaar, geldt dezelfde afbouw.

Voor werknemers voor wie in het laatste tijdvak van 2023 de 30%-regeling wordt toegepast, is de versobering niet van toepassing. Als een werknemer na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, vervalt de overgangsregeling.

Afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht
Werknemers die inwoner zijn van Nederland en gebruikmaken van de 30%-regeling, kunnen nu in de aangifte inkomstenbelasting opteren voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Hierdoor worden zij voor hun inkomen in box 2 en box 3 gezien als buitenlands belastingplichtige. Het tweede amendement schaft deze partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2025 af. Werknemers die in het laatste tijdvlak van 2023 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht, kunnen deze regeling op basis van overgangsrecht nog uiterlijk tot en met 31 december 2026 benutten.

Balkenendenorm niet overschrijden
Vanaf 2024 geldt er ook een maximum voor de 30%-regeling in de vorm van de zogenoemde Balkenendenorm. Dit stond al in het Belastingplan 2023. Dit betekent dat de 30%-regeling ‘slechts’ mag worden toegepast over een salaris tot maximaal € 233.000. De maximale vergoeding is dan € 69.900. Voor ingekomen werknemers voor wie de 30%-regeling wordt toegepast over het laatste loontijdvak van 2022 is de aftoppingsmatregel niet per 1 januari 2024 van toepassing, maar per 1 januari 2026. 

Let op: wordt er gekozen voor vergoeding van de werkelijke kosten en wil de werkgever dus geen gebruikmaken van de 30%-regeling? Dan geldt de grens van de Balkenendenorm niet.