Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Subsidie voor ontwikkeling innovatieve producten, productieprocessen of diensten

Het is belangrijk voor ondernemingen om subsidie te krijgen voor projecten, die in het teken staan van innovatieve ontwikkeling van producten, productieprocessen of diensten. Hiertoe wordt de regeling MIT-R&D opnieuw opengesteld op 11 juni 2024. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De MIT-R&D-regeling betreft een provinciale subsidie. Met de MIT-R&D kunnen samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen 35% subsidie ontvangen over de uren, kosten en uitgaven die zij maken ten behoeve van innovatieve ontwikkeling.

De maximale bijdrage is daarbij € 175.000 per deelnemende partij, en per project is de subsidie maximaal € 350.000. De regeling betreft een tender, waarbij de projectaanvragen met de hoogste score worden gesubsidieerd. De regeling is geopend van 11 juni t/m 17 september 2024.