Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Studiekosten van je kind betalen: wel of geen schenkbelasting?

Studeren is duur. Studenten krijgen (nog) geen basisbeurs en kunnen alleen een rentedragende studielening aangaan of ervoor zorgen dat ze een betaalde bijbaan hebben. Menig ouder betaalt daarom (een deel van) de studiekosten van zijn of haar kinderen. Aan de Belastingdienst is de vraag gesteld of een kind schenkbelasting verschuldigd is als zijn ouders de studiekosten betalen. Hoe zit dat nu eigenlijk? Ouders zijn verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van meerderjarige kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Dit is een verplichting en geen vrijgevigheid, en schenkbelasting is daarom niet aan de orde.

Zodra een kind 21 jaar is geworden, vervalt de plicht voor ouders om deze kosten te dragen. De Kennisgroep Successiewet is van mening dat in ‘reguliere gevallen’ het voortzetten van het betalen van de kosten van levensonderhoud en studiekosten van een voor de 21e verjaardag aangevangen studie doorgaans niet belast is. Maar wat zijn nu ‘reguliere gevallen’? Volgens de Kennisgroep moet het dan gaan om een niet bovenmatige studietoelage, behoeftigheid van het kind, gegoedheid van de ouders en voldoende studievoortgang. In dat geval voldoen de ouders aan de morele verplichting die nu eenmaal verbonden is aan het hebben van kinderen. Het blijft dus aan de inspecteur om dit van geval tot geval feitelijk te beoordelen. De Kennisgroep Successiewet heeft dit standpunt op 30 mei 2023 gepubliceerd.