Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Schuldig erkennen na 2026 weer aantrekkelijk?

In de periode 2023 tot en met 2026 is schuldig erkennen minder aantrekkelijk. In deze periode werkt het dan geldende box-3-regime een beetje tegen. Het kind moet de vordering wegens schuldigerkenning aangeven naar het hoge forfaitaire rendement, terwijl de ouder de schuld tegen een fors lager dan het werkelijk betaalde rentepercentage in aftrek kan brengen. Deze box-3-schade op gezinsniveau bederft de pret aanzienlijk. Per saldo blijft er van het beoogde voordeel in de schenk- en erfbelasting niet veel over of wordt het zelfs een nadelige actie. Blijft dit zo?

Na invoering van een box-3-regime, gebaseerd op werkelijk behaalde nettorendementen, zou dit anders kunnen worden. Als het kind in box 3 belasting moet betalen over de ontvangen rente, maar de ouder hetzelfde bedrag in aftrek kan brengen, wordt het beter. Het per saldo nadelige effect kan zich dan nog steeds voordoen, maar niet als de ouder voldoende box-3-inkomsten heeft. Nu er nog geen duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid van het nieuwe box-3-regime en het tijdstip van invoering, zou je nog terughoudend moeten zijn met nieuwe schuldigerkenningen. Wordt een en ander wel duidelijk, dan zouden we deze tool weer kunnen inzetten.