Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overgangsrecht voor beschikbarepremieregeling met stijgende premiestaffel

Onder het overgangsrecht is het voor al bestaande pensioenregelingen met een stijgende premie mogelijk om deze regeling te behouden. Dat geldt dan voor diegenen die al in dienst waren vóór de aanpassing van de regeling aan de Wtp. Een variant hierop is dat de werkgever ook nog een leeftijdsafhankelijke premiestaffel aanbiedt aan werknemers die na deze overgang in dienst komen – maar uiterlijk op de einddatum van het overgangsregime (1 januari 2028). Deze wettelijke fiscale staffel wordt dan een nieuwe pensioenovereenkomst door overgangsrecht.

Commentaar
Een werkgever zou bij die variant op termijn drie pensioenregelingen naast elkaar hebben, afhankelijk van het moment waarop werknemers in dienst traden. Maar waarom zou een werkgever voor deze variant van het overgangsrecht willen kiezen? Het laten bestaan van de oude premieregeling voor bestaande deelnemers ten tijde van de overgang vraagt al extra administratie-inspanning en communicatie. Verzekeraars vragen zich desgevraagd ook af of zij deze dubbele overgangsvariant met twee staffels gaan faciliteren.