Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Inbrengen in de nalatenschap – met rente?

In een gezin met drie kinderen is aan een van de kinderen ‘vooruit’ geschonken. Denk aan een onderneming, of een schenking voor een eigen woning. De middelen (of de noodzaak) om de andere twee ook alvast een gelijk bedrag te schenken, ontbreken. Omdat de ouders wel graag gelijk willen delen, heb je deze cliënt geadviseerd om de schenking door de begiftigde te laten inbrengen in de nalatenschap. Als het een onderneming betreft, is er ook bij vermeld voor welk bedrag moet worden ingebracht. Schenk echter nooit meer vooruit aan een kind dan zijn/haar vermoedelijke kindsdeel, als je gelijk wilt delen. Maar hoe zit het dan met rente over de inbrengvordering?

Meestal wil je het zo simpel mogelijk houden, dus laat je het kind een bedrag inbrengen zonder rente. Dat bedrag wordt dan opgeteld bij de nalatenschap, herverdeeld, en weer op het aandeel van het inbrengende kind in mindering gebracht. Iedereen blij, en meestal wordt het dan ook zo afgewikkeld. Heeft de inbrenger bedoeld dat het bedrag van de inbreng in de nalatenschap wel moet worden verhoogd met rente? Dan moet duidelijk worden vermeld in de schenkovereenkomst dat de inbreng met rente wordt verhoogd, vanaf wanneer, en met welk percentage. Achteraf alleen in het testament een renteplicht toevoegen werkt niet, omdat de schenking een meerzijdige rechtshandeling is en de schenker de voorwaarden achteraf niet eenzijdig kan aanpassen.

Ophoging met rente
Soms is rente door de schenker niet bedoeld, maar zul je de inbrengvordering toch moeten verhogen met rente. Dat is het geval als de schenking de andere kinderen schaadt in hun legitieme portie. BW 4:66, eerste lid bepaalt dat voor de omvang van de legitieme portie (van de andere kinderen) de gift wordt gewaardeerd naar het tijdstip van de prestatie. Neem even aan dat tussen de gift en het overlijden van de schenker 20 jaar zijn verstreken en dat de gift zo groot was, dat de legitieme porties van de andere kinderen bijna of geheel zijn geschonden. De inbrengverplichting op zichzelf kan niet leiden tot een door de begiftigde terug te betalen bedrag, maar de gift kan wel door de andere kinderen worden ingekort als en voor zover zij worden geschaad in hun legitieme portie. Daarbij helpt BW 4:66, eerste lid; ter berekening van de legitieme portie moet de gift worden verhoogd met rente. Had de schenker zo gerekend dat de andere kinderen net aan de legitieme zouden krijgen, dan kan de uitkomst door tijdsverloop dus toch aanzienlijk afwijken van de gewenste uitkomst.

Tip
Wil je cliënt een kind bij leven bevoordelen en de andere kinderen in de legitieme stellen? Houd er dan rekening mee dat voor de berekening van de legitieme de gift met rente moet worden verhoogd.