Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Het is algemeen bekend dat zelfstandigen uit zichzelf vaak te weinig reserveren voor hun oude dag. Daarom is er in het kader van de Wtp een regeling waarbij zelfstandigen 5 jaar lang bij pensioenfondsen uit hun sector kunnen sparen voor hun pensioen. Net als bij gewone werknemers zijn de aanspraken vrij en worden de uitkeringen te zijner tijd belast. In zo’n collectieve regeling kan naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen worden aangeboden. Daarvoor mogen geen medische waarborgen worden gevraagd van de zelfstandige.