Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Alleenstaande-ouderenkorting vanaf 2024 ook via werkgever

Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, behoort ook de alleenstaande-ouderenkorting tot het bedrag van de loonheffingskorting. Tot en met 2023 kon alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze heffingskorting toepassen, maar vanaf 2024 kan elke uitkeringsinstantie of werkgever deze heffingskorting toepassen. De werknemer kan er dus vanaf 2024 voor kiezen om de loonheffingskorting niet door de SVB te laten toepassen, maar door zijn of haar eigen werkgever. De werknemer moet de keuze daarvoor schriftelijk aan de werkgever kenbaar maken, bijvoorbeeld met het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’.

De alleenstaande-ouderenkorting is een heffingskorting voor een werknemer/uitkeringsgerechtigde, die:

  • voor het gehele kalenderjaar of een deel daarvan een AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft of daar recht op heeft;
  • in het kalenderjaar geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft, omdat hij/zij vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde, of omdat hij/zij vanwege geloofsovertuiging gemoedsbezwaard is en daarom geen (volledige) AOW-uitkering heeft opgebouwd;
  • een AOW-uitkering voor gehuwden krijgt, maar niet meer samenwoont. Bijvoorbeeld omdat de partner in een verzorgingstehuis woont.