Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

admin

admin

Turboliquidatie vennootschappen

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt vanaf 15 november 2023 in werking. Hiermee verdwijnt het gemak en de snelheid waarmee een turboliquidatie kon worden uitgevoerd. Belangrijkste wijzigingen zijn een verzwaarde verantwoordings- en bekendmakingsverplichting, een verruiming van het bestuursverbod en een uitbreiding van…

Werknemer kind van de rekening?

In een kalenderjaar kan een onderneming haar rechtsvorm wijzigen, van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een bv. De vraag is dan hoe de herziening van de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (premie Awf), ook wel de 30%-herziening genoemd, wordt vastgesteld. Volgens een standpunt van de…

Voorstellen uit het Belastingplan 2024

Hierna volgen de belangrijkste voorstellen uit het ‘Belastingplan 2024’ die op 1 januari 2024 in werking treden, tenzij anders is vermeld: En verder is in het Belastingplan 2024 voorgesteld:

Controle kwaliteit incassobureau verbeterd

Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking getreden. Daarmee wordt het makkelijker om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van incassobureaus. Incassobureaus moeten nu een vergunning hebben om bepaalde diensten te mogen uitvoeren, zoals incassodiensten.…

Gewijzigde regeling wettelijke schuldsanering

Hebt u problematische schulden? Weet dan dat u mogelijk gebruik kunt maken van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) om weer schuldenvrij te worden en zo een nieuwe start te maken. Deze wet is per 1 juli 2023 toegankelijker en…

Rechtsvormwijziging en 30%-herziening

In een kalenderjaar kan een onderneming haar rechtsvorm wijzigen, van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een bv. De vraag is dan hoe de herziening van de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (premie Awf), ook wel de 30%-herziening genoemd, wordt vastgesteld. Volgens een standpunt van de…

Strengere eisen voor verhuurders woningen

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels voor het hele verhuurproces van reguliere verhuur van woningen en de verhuur van…

Digitaal uw bv oprichten

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om volledig digitaal een bv op te richten. Het wachten is nu nog op het besluit, waarin de datum van de inwerkingtreding wordt bepaald. Waarschijnlijk wordt dit…

Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen

Een andere belangrijke beslissing van de Hoge Raad betreft de doorbetaling van een vaste onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen. De zaak betrof werknemers aan wie naast de wettelijke vakantiedagen ook bovenwettelijke vakantiedagen waren toegekend. Volgens de afspraken met de vakbonden kregen deze…