Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

admin

admin

Past het testament nog wel?

Bert, een succesvol ondernemer, heeft een bedrijf met verschillende filialen. Bert is getrouwd, heeft twee zoons en een stiefkind. Een van de filialen heeft hij recentelijk overgedragen aan zijn zoon. Twee andere filialen zijn verkocht en nu is het zijn…

Overgangsregelingen voor de 30%-regeling?

Sinds 1 januari van dit jaar is de 30%-regeling zowel afgetopt als versoberd. Afgetopt wil hier zeggen dat de ingekomen werknemer met een 30%-beschikking een maximale vergoeding kan krijgen van het salaris conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). Met andere…

Aannemingsovereenkomst kan overeenkomst op afstand zijn!

Een aannemingsovereenkomst kan óók een overeenkomst op afstand zijn. Dit blijkt uit een recente interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Als een aannemingsovereenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand, kunnen de gevolgen groot zijn. Bij een overeenkomst op afstand heeft…

Btw-gevolgen bij in- en verkopen in het buitenland

Internationaal handelende ondernemers in- en verkopen niet alleen van en naar Nederland, maar kopen ook steeds frequenter producten in een bepaald land in, om deze meteen lokaal door te verkopen. Daarbij wordt een eventuele btw-plicht niet altijd onderkend! Daarnaast kunnen…

Ergernis werkgevers jegens pensioenfondsen

Werkgevers ergeren zich aan de handelwijze van pensioenfondsen. Hier zijn inmiddels ook Kamervragen over gesteld (zie ook Fiscasus Pensioen 2406). Het gaat hierbij over de problemen die ontstaan bij dubbele verplichte aansluiting. Dit komt vooral voor bij fondsen die geen hoofdzakelijkheidscriterium…

Standpunt waardering vordering uit finaal verrekenbeding

Voordat er toegekomen wordt aan de verdeling van een nalatenschap, zal eerst de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. Afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt bij het huwelijk, kan de nalatenschap of de langstlevende een vordering of schuld krijgen, bijvoorbeeld…

Proeftijdontslag 1 dag te laat

Op grond van de wet kan een werkgever tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zolang die niet verstreken is. Dit betekent dat de opzegging de werknemer voor de laatste dag van de proeftijd moet hebben bereikt (de…

Gerichte vrijstelling voor gezonde maaltijden?

Verstrekte gezonde maaltijden vallen onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen, oordeelde de Hoge Raad recentelijk. Het verstrekken van deze gezonde maaltijden kwam uit de RI&E en het plan van aanpak bij de werkgever in deze casus naar voren. Daarmee was het onderdeel…