Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

admin

admin

Voorjaarsnota 2024 nu al gepubliceerd

De Voorjaarsnota 2024 is al gepubliceerd. Dit hangt samen met het verzoek van de informateurs om deze met hen te delen. Daarop is besloten om de Voorjaarsnota eerder dan gebruikelijk ook met de Tweede Kamer te delen en te publiceren. Hierin wordt…

Slotuitkering bij overlijden verschilt per uitvoerder

In pensioenregelingen en lijfrentecontracten komt een diversiteit aan bepalingen voor met betrekking tot wat er nog aan een laatste termijn wordt uitgekeerd na overlijden. Vaak zal bij uitkering in maandtermijnen een slotuitkering toegezegd zijn. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld bij…

De bijheffing-informatieaangifte: wat is dat nu weer?

Op 31 december 2023 is de Wet minimumbelasting 2024 in werking getreden. Het doel van deze wet is dat multinationals en binnenlandse groepen met een geconsolideerde omzet van ten minste € 750 miljoen over hun winst worden belast tegen een tarief…

Belastingdienst controleert afkoop lijfrente in aangifte 2023

De Belastingdienst heeft brieven verstuurd aan belastingplichtigen die hun lijfrente in 2023 hebben afgekocht. In de brief wordt uitgelegd op welke manier de afkoop verwerkt moet worden in de aangifte. Ook wordt verwezen naar de ‘rekenhulp revisierente’. De revisierente is…

Geen verzekeringsplicht bij managementovereenkomst

Is een minderheidsaandeelhouder verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Of is dat niet zo bij een managementovereenkomst tussen een holding en een werk-bv? Hof Den Bosch oordeelt in een door de Hoge Raad doorverwezen zaak over 2 personen die via hun persoonlijke holding een minderheidsaandeel…

Met de schenking is de kous bepaald niet af

In de Invorderingswet is bepaald dat de schenker altijd hoofdelijk aansprakelijk is voor de voldoening van schenkbelasting over de door hem of haar gedane gift of schenking. Als de schenking vrij van recht is gedaan, is de schenker niet alleen…