Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wetsvoorstel ingetrokken – bedrijfsarts ‘terug in zijn hok’

De rol van de bedrijfsarts voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zou leidend moeten zijn. Dit is door de regering opgenomen in het wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundige’. Voor de werkgever zou er hierdoor meer zekerheid moeten ontstaan over het re-integratieproces. Het wetsvoorstel betekent voor verzekeringsartsen van het UWV dat zij geen controle meer zouden hoeven te verrichten met betrekking tot het medisch oordeel van de bedrijfsarts. Vanuit (onder andere) de vakbonden kwam er kritiek op dit wetsvoorstel. Wat waren daarbij de belangrijkste kritiekpunten?

Een belangrijk kritiekpunt is het feit dat de rechtspositie van de werknemer wordt verzwakt nu er geen controle meer zal plaatsvinden op de inhoud van de re-integratie. Dit is vooral in het voordeel van de werkgever, die immers ook de bedrijfsarts betaalt. Ander punt van kritiek is dat er geen re-integratiemogelijkheden voor de werknemer in Spoor 1 en 2 zijn, en dat de werknemer dan toch geen WIA-uitkering verkrijgt. Daarnaast wordt verwacht dat er sprake zal zijn van een verhoogde instroom in de WIA, met een verhoogde premie als gevolg.

Intrekking
Door de kritiek geeft minister Van Gennip in de brief van 3 april 2023 aan de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel te zullen intrekken. De onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel zal de knelpunten van de positie van de werkgever en werknemer in het re-integratieproces meenemen. Dit betekent dat de huidige re-integratieregels (Poortwachter) vooralsnog van kracht blijven. Voor werkgevers is het van belang om – uiteraard voor zover mogelijk – zicht te blijven houden op het re-integratieproces.