Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wat te doen met een middelloonregeling bij een verzekeraar?

Met de komst van de Wtp moet er vroeg of laat een einde komen aan middelloonregelingen (defined benefit) die bij een verzekeraar zijn ondergebracht. Elke pensioenregeling moet immers op termijn een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premieregeling worden. Wat zijn de mogelijkheden voor deze middelloonregelingen? De werkgever mag deze regeling nog voortzetten tot 31 december 2027. Daarna wordt voor alle werknemers overgestapt naar een premieregeling met een vlakke premie. Er mag ook nog worden gekozen voor een tussenstap: de middelloonregeling tot 31 december 2027 omzetten in een premieregeling met een stijgende (leeftijdsafhankelijke) premiestaffel.

Er zijn dan ineens twee opties:

  1. Degenen die al deelnamen aan de omgezette regeling mogen die premiestaffelregeling voortzetten (keuze voor overgangsrecht).
  2. Bestaande en nieuwe deelnemers gaan allemaal over naar een vlakke premieregeling van maximaal 30% van de pensioengrondslag, die er dus ook voor 1 januari 2028 moet zijn.