Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Waar is de thuiswerkende grensarbeider sociaal verzekerd na 1 juli?

Een werknemer is sociaal verzekerd in het land waar hij of zij de werkzaamheden verricht, zo luidt de hoofdregel. Werkt de grensarbeider zowel in het woonland als in het werkland, dan is de werknemer in het woonland sociaal verzekerd als hij ten minste voor 25% in het woonland zijn werkzaamheden verricht. In de coronaperiode gingen grensarbeiders een aantal dagen per week thuiswerken, waardoor de socialeverzekeringsplicht zou verschuiven van het werkland naar het woonland. Om dit te voorkomen, hebben de Europese landen destijds afspraken gemaakt, maar deze lopen op 1 juli aanstaande af. Wat betekent dit?

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om grensarbeiders – zonder gevolgen voor de sociale zekerheid – de mogelijkheid te geven om deels vanuit huis te werken. De Europese landen hebben recentelijk een raamwerkovereenkomst voorgesteld, op basis waarvan de lidstaten kunnen bepalen welke socialeverzekeringswetgeving bij grensarbeid van toepassing is.

Telewerken
Als een grensarbeider telewerkt en de werkzaamheden voor minder dan 50% in het woonland verricht, kan deze grensarbeider in het werkland sociaal verzekeringsplichtig blijven. Vanaf 1 juli moet de grensarbeider dan samen met de werkgever een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB zal dit verzoek beoordelen en bij akkoord een A1-verklaring afgeven. De nieuwe regeling is alleen van toepassing op situaties waarin er sprake is van telewerken. Voor de overige situaties blijft de voorwaarde gelden dat de werknemer voor minder dan 25% in het woonland werkzaamheden verricht.

Let op
De nieuwe regeling ziet alleen op de sociale zekerheid en niet op de belastingheffing. Heeft een werknemer in twee landen werkzaamheden verricht? Dan zal dit loon voor de daadwerkelijke werkdagen dat de werknemer in het woonland gewerkt heeft in het woonland belast zijn en voor de overige werkdagen in het werkland.