Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vrijwilligersregeling – hoe zit het ook al weer?

Verricht u vrijwilligerswerk? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor de eventueel door u gemaakte kosten. Kunt u die kosten aantonen, dan is de vergoeding onbelast. Maar het verzamelen, bijhouden en bewaren van die bewijsstukken, vindt u misschien te veel gedoe. De vrijwilligersregeling kan dan uitkomst bieden. De vergoeding kan namelijk ook onbelast blijven als u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling. Een belangrijke voorwaarde is dat u een niet-marktconforme beloning ontvangt. Dat is het geval als de vergoeding binnen de grenzen blijft van € 1.900 per jaar en € 190 per maand. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een uurvergoeding van maximaal € 5,00 (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar) niet-marktconform is. Maakt u meer kosten dan € 1.900 per jaar? Dan blijft de vergoeding alleen onbelast als u de daadwerkelijk gemaakte kosten kunt aantonen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de vrijwilligersregeling, dan moet de organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk verricht, beoordelen of u werknemer bent (in een echte of fictieve dienstbetrekking). Is dat het geval, dan zijn de normale regels voor de loonheffingen van toepassing.

Let op!

Stel, u doet 35 uur per maand vrijwilligerswerk. U krijgt daarvoor een vergoeding van € 4 per uur en een reiskostenvergoeding van € 60 per maand. Uw vergoeding per uur is dan niet-marktconform. In totaal ontvangt u echter € 140 (35 x € 4) plus € 60 = € 200 per maand, waardoor de vrijwilligersregeling niet van toepassing is. Als u kunt aantonen dat u meer kosten maakt dan de ontvangen vergoeding, kan (een deel van) de vergoeding onbelast blijven.