Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voortgang Implementatiewet KOR-richtlijn

De Implementatiewet KOR-richtlijn is ingediend bij de Tweede Kamer. De wet implementeert een EU-richtlijn, die het mogelijk maakt dat vanaf 1 januari 2025 een ondernemer in de ene EU-lidstaat gebruik kan maken van de KOR in een andere EU-lidstaat  – als die een dergelijke regeling heeft. Daartoe worden de kleineondernemersregelingen in de diverse lidstaten zoveel als mogelijk geüniformeerd. Een belangrijke aanvullende voorwaarde is dat de jaaromzet van de btw-ondernemer in de EU onder de grens van € 100.000 moet blijven. Welke gevolgen heeft deze wet nog meer en is er overgangsrecht?

De Implementatiewet KOR-richtlijn heeft onder meer de volgende gevolgen:

  • Een btw-ondernemer in een andere EU-lidstaat die de Nederlandse KOR wil toepassen, moet zich niet in Nederland voor de Nederlandse KOR aanmelden, maar in zijn of haar eigen lidstaat. Voor deze btw-ondernemer gelden dezelfde administratieve ontheffingen als voor de in de Nederland gevestigde btw-ondernemers die gebruikmaken van de KOR.
  • Nederlandse btw-ondernemers hoeven alleen aan de Nederlandse jaaromzetgrens te voldoen om deel te nemen aan de Nederlandse KOR. Zij moeten alleen ook aan de aanvullende voorwaarde voldoen als zij gebruik willen maken van de KOR in een andere lidstaat. De Nederlandse jaaromzetgrens is nu € 20.000, maar de EU-richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om hun nationale grens op te hogen tot € 85.000.

Overgangsrecht

  • Nederlandse btw-ondernemers die de KOR al toepassen op 1 januari 2025 hoeven geen actie te ondernemen om de KOR voort te zetten. Willen zij vanaf 1 januari 2025 geen gebruik meer maken van de KOR, dan kunnen zij zich hiervoor afmelden tussen 1 oktober 2024 en 3 december 2024. In deze periode kunnen zich ook Nederlandse btw-ondernemers aanmelden die de KOR juist willen gaan toepassen vanaf 1 januari 2025.
  • Zeer kleine btw-ondernemers met een jaaromzet tot € 2.200 (deze registratiedrempel is nu € 1.800) hebben geen aanmeldverplichting om de KOR te mogen toepassen. Denk hierbij aan vrijwilligers en zonnepaneelhouders.
  • De verplichte toepassingstermijn van 3 jaar komt op 1 januari 2025 te vervallen. Deze verplichting vervalt ook voor btw-ondernemers die op 31 december 2024 nog hieraan gebonden zijn. De opzegtermijn van vier weken voor het belastingtijdvak blijft wel bestaan.
  • De verplichte uitsluitingstermijn van 3 jaar wordt verkort. De uitsluiting gaat gelden vanaf het kalenderkwartaal waarin de beëindiging ingaat tot en met het daaropvolgende kalenderjaar. De verkorte verplichting gaat ook gelden voor btw-ondernemers die op 31 december 2024 nog aan de bestaande uitsluitingstermijn gebonden zijn. Ook hierbij geldt dat de opzegtermijn van vier weken voor het belastingtijdvak blijft bestaan.