Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorjaarsnota 2023 – BOR moet beter

Minister Kaag van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2023 bekendgemaakt. Daarin kondigt zij aan dat de aftrek specifieke zorgkosten wordt aangepast. De herinvesteringsreserve (HIR) bij staking van een gedeelte van een onderneming als gevolg van overheidsingrijpen wordt verruimd. Hierdoor wordt de HIR toegankelijker voor onder meer stoppende agrariërs. De belastingkorting bij voorlopige IB-aanslagen wordt afgeschaft. Niet fiscaal maar wel opmerkelijk is dat het STAP-budget alweer stopt vanaf 1 januari 2024. Ook geeft minister Kaag een tussenstand van de concrete maatregelen om de BOR en de doorschuifregelingen (DSR) te verbeteren.

De tussenstand van de maatregelen in de BOR en DSR komen voort uit het vervolgonderzoek dat heeft plaatsgevonden om de knelpunten in deze regelingen op te lossen. Concreet komen de voorgenomen maatregelen in de BOR en de DSR op het volgende neer:

  • de BOR-vrijstelling wordt vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot € 1,5 miljoen (nu: € 1,2 miljoen) en 70% (nu: 83%) over het meerdere;
  • de doelmatigheidsmarge van 5% in de BOR en de DSR wordt afgeschaft;
  • keuzevermogen kwalificeert alleen voor de BOR/DSR als het wordt gebruikt in de onderneming;
  • de toegang tot de BOR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimumbelang van 5%;
  • de bezits- en voortzettingseis worden versoepeld;
  • aanpak van constructies met de BOR.

Eind juni 2023 volgt in een brief aan de Tweede Kamer een uitgebreide toelichting op deze aangekondigde maatregelen in de BOR en de DSR.

Al eerder kondigde het kabinet aan dat er vanaf 2024 een wettelijke regeling komt waarin aan derden verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen wordt aangemerkt voor de BOR en de DSR.

Augustusbesluitvorming

Centraal in de Voorjaarsnota staat de wil van het kabinet om fiscale constructies aan te pakken en negatief geëvalueerde fiscale regelingen af te schaffen, te hervormen, te versoberen of te vervangen door een subsidie. Tijdens de augustusbesluitvorming zal het kabinet de definitieve knopen doorhakken over de maatregelen op korte en lange termijn.