Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Tijdig (meer) lijfrentepremies betalen voor aftrek in 2023

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) biedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 meer mogelijkheden om lijfrentepremies af te trekken. De jaarruimte is vergroot van 13,3% naar 30% van het loon of de winst uit een onderneming. Ook is het maximum verhoogd van € 15.317 naar € 34.550. De maximale reserveringsruimte is verhoogd naar € 38.000 en geldt voor de onbenutte jaarruimtes van de afgelopen 10 jaar in plaats van 7 jaar. Heeft u een pensioentekort die in 2023 en wilt u profiteren van de verruimde lijfrentepremieaftrek? Zorg er dan voor dat u de lijfrentepremie in 2023 betaald.

Heeft u in de afgelopen 5 jaar vergeten om de lijfrentepremie in aftrek te brengen en kunt u aantonen dat de lijfrentepremies niet is afgetrokken? In dat geval kun je verzoeken om ambtshalve vermindering. Dat kun je doen met kopieën van de ingediende aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren en de aanslagen over die jaren.