Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

TEK-regeling aangepast

Het voorschotpercentage van de maximale Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is verlaagd van 60% naar 50%. Reden hiervoor zijn de instabiele energieprijzen, waardoor het niet vanzelfsprekend is dat die hoog blijven. Door het voorschot te verlagen wordt voorkomen dat ondernemers een hoger voorschot krijgen dan de definitieve subsidie, waardoor zij (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen. Ook zijn de definitieve modelprijzen 2022 vastgesteld op € 2,41 per m3 voor gas en op € 0,59 per kWh voor elektriciteit. De RVO berekent hiermee of de ondernemer voldoet aan de energie-intensiteitseis van 7%.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van uw mkb-bedrijf. De mkb-ondernemer moet tenminste 7% van de omzet uitgeven aan energiekosten (de energie-intensiteitseis) om voor de TEK in aanmerking te komen. Ondernemers kunnen voordat zij een aanvraag indienen, met de definitieve modelprijzen, de omzet en hun werkelijk energieverbruik aan de hand van rekenvoorbeelden berekenen of zij aan de energie-intensiteitseis voldoen.

 Voortgang

De TEK-regeling is nog (steeds) niet definitief. Bovendien zal de regeling daarna nog aan de Europese Commissie worden voorgelegd voor goedkeuring. Toch verwacht de RVO dat het aanvraagloket nog in het eerste kwartaal van 2023 zal opengaan. Aanvragen kunnen dan met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 worden ingediend. De TEK-regeling loopt tot en met 31 december 2023.