Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Pensioenopbouw op loonstrook voorlopig niet verplicht

In de Wet toekomst pensioenen is de verplichting voor werkgevers opgenomen om op de loonstrook van hun werknemers te vermelden of zij ouderdoms-pensioen opbouwen. De inwerkingtreding van deze bepaling is uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid. Uit overleg met uitvoerende partijen blijkt namelijk dat het wetsartikel een technische aanpassing vereist om goed uitvoerbaar te zijn, zo laat minister Schouten (SZW) weten in een Kamerbrief.

Daarvoor is een wetswijziging in voorbereiding. Als onderdeel van het aanvalsplan “minder werknemers zonder pensioen” kunnen werknemers en werkgevers een melding doen als er geen pensioenregeling is. Dat kan op het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl van de SER. Ook kunnen werkgevers daar een stappenplan vinden om tot een pensioenregeling te komen.