Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Pensioenfondsen ruimen mini-pensioenen op

Hoe vaker iemand van baan verwisselt, des te groter de kans is op versnippering van pensioen in kleine ‘slaperspotjes’ bij meerdere pensioenuitvoerders. Met de komst van de Wet Waardeoverdracht klein pensioen in 2019 kunnen pensioenfondsen die rechten automatisch overdragen aan de huidige pensioenuitvoerder waar de werknemer nu pensioen opbouwt.
Overdraagbaar zijn pensioenen tot € 594,89 per jaar (bedrag 2023). En nu de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen het weer toelaten, gebeurt dat de laatste tijd bij miljoenen (!) pensioentjes.

Tip
Het bundelen van kleine pensioenpotjes bij het huidige pensioenfonds of de huidige verzekeraar is wel zo overzichtelijk als een jobhopper zijn of haar uniform pensioenoverzicht (UPO) raadpleegt. Bij pensioenuitvoerders die er niet voor kiezen (want het is geen verplichting) om de waarde over te dragen, mag het pensioen ook worden afgekocht op pensioeningangsdatum. Dat mag zonder revisierente en de netto-uitkering is dan meteen vrij besteedbaar.