Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overige btw-voorstellen Prinsjesdag 2023

Het btw-tarief op bepaalde agrarische goederen en diensten gaat van 9% naar 21%. Dit geldt voor peulvruchten en granen die niet als voedingsmiddel kwalificeren, pootgoed, vee, beetwortelen, land- en tuinbouwzaden, rondhout, stro, veevoeders, vlas en wol, zowel ruw als ongewassen. Het voorstel heeft ook gevolgen voor het bestaande beleid voor het opfokken van paarden die niet bestemd zijn voor gebruik in de landbouw, zoals ren- en hobbypaarden. Dit beleid zou vanaf 2024 worden vastgelegd in een wettelijke regeling. Als het voorstel voor de tariefverhoging van agrarische goederen en diensten doorgaat, wordt dit voornemen ingetrokken.

Hetzelfde geldt ten aanzien van het beleid voor toepassing van het verlaagde tarief voor het opkweken van groenten en planten. Een aantal andere verwachte btw-maatregelen is uitgebleven. Zo blijft het verlaagde tarief voor sierteelt, arbeidsintensieve diensten (denk aan schoenmakers, kappers en schilders), cultuur (bioscopen, musea, boeken etc.) en logies (campings en hotels) voorlopig bestaan. Ook zou er een herzieningsmogelijkheid worden ingevoerd bij btw-aftrek op (kostbare) verbouwingsdiensten. De plaats van dienst voor virtuele activiteiten en evenementen zou vanaf 1 januari 2025 de lidstaat van de afnemer worden, maar ook die maatregel staat niet in het Belastingpakket voor 2024. Ook de maatregel dat de aanvullende margeregeling niet meer kan worden gebruikt als de wederverkoper een antiek, kunst- of verzamelvoorwerp heeft aangekocht tegen een verlaagd btw-tarief, is daar niet in opgenomen.

Fiscale verzamelwet 2024
Bij de Tweede Kamer ligt nog de Fiscale verzamelwet 2024. Hierin wordt voorgesteld om een wettelijke grondslag te geven aan de uitzondering voor de aftrekbeperking van de in rekening gebrachte btw voor het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant- pension- en aanverwant bedrijf aan personen die daar slechts korte tijd verblijven. De uitzondering is bedoeld voor ondernemers die spijzen en dranken niet consumptief verbruiken, maar met btw doorleveren aan een andere ondernemer.